Stängs. Kulltorps stödboende kan stänga i början av nästa år. Foto: Mostphotos

Stödboende på Söder kan avvecklas

Kulltorps stödboende klarar inte längre av att möta de boendes behov. Därför vill staden avveckla verksamheten.

  • Publicerad 16:55, 17 nov 2020

Vid Tantolunden ligger Kulltorps stödboende, som huserar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Deras vårdbehov är dock större än vad boendet kan ge, menar staden. Det beror bland annat på att många av de boende bott där länge.

– Med åldern har behovet av omvårdnad stigit. Vi har anpassat insatserna allteftersom, men nu har vi kommit i ett läge där vi ser att vi måste ha individuella lösningar för varje individ, säger Maria Klemets Hellberg, chef för sociala avdelningen på stadsdelsförvaltningen.

Staden har tittat på olika lösningar för att hålla kvar verksamheten. Ett alternativ skulle vara att göra om boendet till gruppbostäder. Det skulle kräva en större renovering av lokalen, som beskrivs som sliten.

Slutsatsen blev att det blir för dyrt, samt att alla ändå inte hade kunnat bo kvar.

Placeras om

Därför är förslaget att verksamheten avvecklas, med start i första kvartalet 2021. Brukarna ska ges andra boendeformer, som bättre möter deras behov. Än är det inte klart vart de ska ta vägen.

Ambitionen är att det tiotal medarbetare som idag jobbar på boendet ska erbjudas nya jobb inom förvaltningen.

Vad lokalerna ska användas till istället är inte bestämt i dagsläget.

Ärendet ska upp för beslut i Södermalms stadsdelsnämnd 26 november.