OJÄMLIKT. Anna Starbrink (L) och Talla Alkurdi (S) instämmer i mycket av det som Tensta-doktorn skrev. Foto: Stefan Källstigen/Region Stockholm

Stockholmspolitiker instämmer: Vården är ojämlik

Det är tufft att vara doktor i Tensta. Inte så lätt att vara patient heller, enligt en läkare som lämnat jobbet på ortens vårdcentral i protest. Nu får han medhåll från regionpolitiker i båda läger.

  • Publicerad 11:27, 5 feb 2021

Sociala spänningar i området, hot om våld och otrygghet gör det svårare att rekrytera personal.

Vårdcentraler i utsatta områden borde få rejält mer pengar, så att invånarna kan få den vård de behöver. Det skriver Magnus Isacson, läkare på Tensta vårdcentral, som sagt upp sig i protest, i en debattartikel:

"Jag orkar inte förklara för mina patienter längre varför de får vänta i flera månader på en läkartid och varför jag måste skicka ut dem från rummet innan vi ens har hunnit halvvägs i läkarbesöket", skriver han.

– Jag är tyvärr inte förvånad. Villkoren för vårdcentralerna har försämrats under lång tid, säger Talla Alkurdi (S) regionråd i opposition.

Läkare lämnar förorten i protest mot ojämlik vård

6,3 miljarder i år

Att vårdcentralerna är underfinansierade är något som påpekats många gånger de senaste åren, inte minst av oppositionen i Region Stockholm.

Men enligt Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, har ersättningarna till vårdcentralerna ökat med 20 procent mellan 2016 och 2020, och totalt får regionens 244 vårdcentraler dela på nästan 6,3 miljarder kronor under 2021, en ökning med 188 miljoner.

Är vården ojämlikt fördelat i regionen?

– Hälsan är ojämlik, och vården behöver bli mer jämlik. Det är viktigt att vi kompenserar för det, och jag tror att det är husläkarna som är nyckeln, säger hon.

Mer där hälsan är sämre

Vårdcentralerna ersätts av regionen i ett system med ersättning per listad patient, per besök, utifrån diagnoser, och hur de socioekonomiska förhållandena är i området.

Hon håller med Magnus Isacson om att vårdcentraler i vårdtunga områden behöver en högre ersättning.

– Från och med februari så styrs nu mer pengar över till vårdcentraler där hälsan är sämre. Vi ökar också andelen fast ersättning.

S: Vårdtyngden borde ge mer

Tidigare utgjorde den fasta delen 60 procent av ersättningen. Den blir nu 80 procent. När den rörliga delen minskar blir det mindre lukrativt med många korta besök.

Men Socialdemokraterna är inte nöjda. I sin skuggbudget har de avsatt 500 miljoner kronor mer till vårdcentralerna än de blågröna, och vårdtyngden ska ge ännu större utslag.

Fri etablering

Vårdcentralerna lyder under Lagen om valfrihet. I Region Stockholm har man ett system med vårdval, där vårdgivare fritt kan etablera sig om de lever upp till regionens krav.

På så vis ska tillgång och efterfrågan reglera sig själv, är tanken.

Varför etablerar sig inte fler vårdcentraler i Tensta, det borde ju finnas en marknad för det om de befintliga vårdcentralerna inte hinner med alla patienter?

– Vi får se om de åtgärder som nu införs gör det mer attraktivt att öppna där. Men det handlar inte bara om pengar. Sociala spänningar i området, hot om våld, och otrygghet, gör det svårare att rekrytera personal. Och vad värre är, människor bor och lever i otrygghet. Det handlar om att segregationen måste brytas, säger Anna Starbrink.