Dubbdäcksförbuden på vissa gator i innerstan har förbättrat luftkvaliteten i staden. Foto: Arkivbild

Stockholmsluften har förbättras

Luften i Stockholms stad är renare i dag jämfört med för 50 år sedan, enligt en ny rapport. Men det räcker inte. Flera åtgärder krävs för att stockholmarnas hälsa inte ska påverkas av luftkvaliteten.

  • Publicerad 14:02, 29 mar 2017

Det är en ny rapport från miljöförvaltningen som slår fast att luftkvaliteten är mycket bättre i dag jämfört med för 50 år sedan.

Då hade staden problem med svaveldioxid, bly, kolmonoxid och bensen, men de här föroreningarna understiger gränsvärderna med bred marginal.

Men det räcker inte. Problemen med kvävedioxider och partiklar, PM10, kvarstår.

Under 2016 överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid vid samtliga av stadens mätstationer. Det är  vägtrafiken som bidrar mest till kvävedioxid och de senaste årens ökning av dieselbilar har inneburit mer utsläpp.

– Stockholmarnas hälsa är i fokus, och halterna av kvävedioxid måste ner för att vi ska få en bättre luftkvalitet i vår stad. Vi hoppas på att snabbt få verktyg från regeringen med möjlighet att införa miljözoner på utsatta platser i staden där vi idag ser höga halter av kvävedioxid, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Den andra föroreningen som orsakar problem är artiklar (PM10). Partiklarna kommer främst från dubbdäck, som sliter på gatumiljön. Genom städning och dammbindning har staden dock lyckats få ner halterna  de senaste åren. Även förbudet mot dubbdäck på vissa gator har hjälpt.

– Det är glädjande att se att hårt och fokuserat arbete från stadens medarbetare har gett så goda resultat, men för att vi ska kunna klara målen utan att särskilda åtgärder så krävs det att dubbdäcksanvändningen minskar ytterligare i vår stad, säger Katarina Luhr (MP).