Stockholmsidrotten kräver nationellt krafttag

Varför är ett barn i Stockholm mindre värt en ett barn i Göteborg eller Malmö? Det frågar sig Stockholmsidrotten som i ett öppet brev kräver ett nationellt krafttag, en Sverigeförhandling, för att råda bot på den extrema bristen på idrottsanläggningar i Stockholm.

  • Publicerad 11:31, 30 aug 2018

I maj kom Stockholmsidrottens rapport ”Får vi ta plats”, som visade hur långt Stockholm ligger efter Göteborg och Malmö vad gäller barn och ungas tillgång till idrottsanläggningar och idrottsytor.

Exempelvis går det 12 700 göteborgare och 32 300 stockholmare per idrottshall, 46 500 göteborgare och 93 600 stockholmare per ishall, 6 500 malmöiter och 11 100 stockholmare per fotbollsplan.

Sämre möjligheter i Stockholm

Barn har samma behov oavsett var de bor förklarar Stockholmsidrotten, men när det kommer till möjligheter att röra på sig fysiskt, till exempel i organiserad idrott, så är möjligheterna alltså betydligt sämre i huvudstaden än i övriga landet.

Stockholms idrottsförbund, Stockholmsidrotten, menar att tillgången till idrottsanläggningar och idrottsytor är så eftersatt i Stockholm att det behövs en nationell samling. Sverigeförhandlingen var en process och ett begrepp som har använts på nationell nivå för utbyggnad av vägar, tågspår och flygplatser och för att lösa bostadsbristen.
Enligt Stockholmsidrotten behövs nu ett liknande nationellt krafttag när det gäller idrotten i Stockholm.

Öppet brev skickas i dag

I dag skickar Stockholmsidrotten tillsammans med ett åtta specialdistriktsförbund ett brev till representanter i riksdagens kultur- respektive trafikutskott och till ledamöter i idrottsnämnden i Stockholm.
Enligt Stockholmsidrotten kan tillgången på idrottsanläggningar i ytor i Stockholm bara lösas genom god planering när regionen växer. När man planerar bostäder, spår och annan infrastruktur måste man samtidigt planera för idrott.

”Vi har fått nog”

”Vi representerar åtta distriktidrottsförbund med totalt 1 008 föreningar och cirka 310 000 utövare, där en stor majoritet är barn och ungdomar. Vi har gått samman för att driva våra krav. Vi representerar också många ideella ledare som får anpassa sig till förutsättningar som inte skulle accepteras någon annan stans i landet. Vi har fått nog. Det krävs en förändring nu. Därför vänder vi oss till er politiker på riksplanet. Vi vill att ni tar ett initiativ med Sverigeförhandlingen som en inspirerande modell. Stockholms stad har haft decennier på sig att hitta en lösning, men inte klarat det på egen hand” skriver Stockholmsidrotten i det öppna brevet och fortsätter ”vi vill veta på vilket sätt du som nationell politiker kan hjälpa dina partivänner att ge idrotten i Stockholm samma förutsättningar som i resten av landet.”