Det är framför allt de lokala kriminella nätverken som kidnappar och torterar menar polisen. Foto: Mostphotos

Stockholmsgängen allt våldsammare – torterar för information

Stockholmsgängen är våldsammare än vad de varit på länge. Flera medlemmar saknar empati och använder tortyr för att få ut information.

  • Publicerad 04:55, 28 okt 2019

Polisens senaste kartläggning av de totalt 50 kriminella gäng i Stockholm visar att tre av fem nätverk bedöms ha ett högt eller mycket högt våldskapital. Majoriteten av dem är lokala och framför allt aktiva i Stockholms mer utsatta områden.

Våldskapitalet definieras av polisen som förmågan att planera eller utöva våld och innefattar allt från skottlossningar till verbala hot. Samtliga Stockholmsgäng bedöms ha något form av våldskapital.

– Våldet har blivit grövre och det saknas ordning och reda i gängen. De som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls, säger Gunnar Appelgren kommissarie och polisens expert på gängkriminalitet.

Kidnappar och torterar

Våldsupptrappningen mellan de lokala gängen har gjort att kidnappningar med inslag av tortyr blivit allt vanligare. Anledningen till kidnappningen kan variera men görs i många fall för ett straffa en ”golare” eller en person som inte levererat som den ska.

Det kan också handla om en oreglerad skuld eller att pressa personer på informationen om andra gäng som man är i konflikt med.

– Vi kan inte uttala oss om hur utbrett detta är eftersom mörkertalet sannolikt är stort. Det vi kan säga med all säkerhet är att det förekommer. Det finns information om personer som kidnappas och förs till avlägsna platser där man bland annat skenavrättar, misshandlar och ibland skadeskjuter dem, säger underrättelseenhetens sektionschef Magnus Mowitz.

Vilka typer av gäng använder tortyr?

I de fall vi har kännedom om att det har hänt handlar det framförallt om lokala kriminella nätverk. Till viss del förekommer det också bland mc-gängen, säger Magnus Mowitz. 

Förutom ren fysisk tortyr menar polisen att det även förekommer förnedring i form av filmer och bilder som publiceras på sociala medier.

Lokala gäng bakom skjutningar

För Stockholms mc-gäng eller nätverk – som sysslar med mer organiserad brottslighet – kan det i många fall räcka med att använda vapen som hot.

De lokala gängen däremot tvekar sällan på använda skjutvapen eller sprängämnen och ligger bakom de allra flesta skjutningar sedan 2017 då den senaste kartläggningen av Stockholmsgängen gjordes.

Polisen misstänker att utvecklingen beror på att allt fler lokala gäng är i konflikt med varandra.