Skolgårdarna krymper och Stockholm är värst i landet. Foto: Mostphotos

Stockholmsbarn har Sveriges minsta skolgårdar

Eleverna i Stockholms grundskolor har överlägset minst friyta i hela landet. I länet är ytan per elev 26 kvadratmeter. Nästan hälften så stort som Uppsala – näst sämst i landet.

  • Publicerad 08:02, 4 jun 2018

Storleken på skolgårdarna har stora skillnader beroende på var i landet du är elev.

I Stockholms län får de knappt 270 000 grundskoleeleverna nöja sig med knappt 26 kvadratmeter var. Överlägset sämst i landet och utvecklingen går åt fel håll. På två år har nämligen ytan per elev i länet minskat med två kvadratmeter.

Siffrorna kommer från SCB som på uppdrag av Boverket genomfört den första nationella kartläggningen av skolbarnens dagliga utemiljö.

Ensam under kravet

Stockholm är dessutom det enda länet i landet som inte når upp till den rekommenderade minstanivån 30 kvadratmeter per elev. Näst sämst i landet är Uppsala med över 49 kvadratmeter per elev.

På stads- och kommunnivå är siffrorna ännu dystrare.

I Stockholms stad är skolgårdsytan knappt 15 kvadratmeter per elev. Det är att jämföra med Storumans kommun i Västerbotten där grundskoleeleverna har 148 kvadratmeter var.