Stockholms toaletter är till för nödiga män – inte för kvinnor

Bara var tionde nödig person som använder Stockholms offentliga toaletter är kvinna. Anledningen är att toaletterna inte är utformade för kvinnor menar stadsplaneraren Erika Sjöqvist.

  • Publicerad 13:26, 27 jun 2019

Trots att kvinnor generellt sett har ett större behov av Stockholms offentliga toaletter än män är toaletterna anpassade efter de sistnämnda.

Det menar stadsplaneraren Erika Sjöqvist på Stiftelsen Tryggare Sverige som har granskat stadens offentliga toaletter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Dels finns det inte lika många toaletter som kvinnor kan använda som för män. På varje ställe finns en toalett men även en urinoar för män, säger hon till SVT Stockholm.

Mycket som saknas

Toaletterna som stadsplaneraren har tagit en närmre titt på ligger på Norrmalm.

Nästan ingen av dem är utformad för att kvinnor ska kunna byta mensskydd och de allra flesta toaletter saknar papperskorg med avfallspåse.

– Tvål som behövs för att använda toaletterna på ett hygieniskt sätt och som är viktigt för kvinnor saknas också, säger stadsplanerare Erika Sjöqvist.

Feministisk stadsplanering

Kartläggningen, som är en del av Stiftelsen Tryggare Sverige arbete för att utveckla en feministisk stadsplanering, visar att bara var tionde person som använder de offentliga toaletterna är kvinna.

I stort är kvinnor missgynnade i stadsplaneringen när det gäller offentliga toaletter vilket förhindrar allas möjligheter att använda det offentliga rummet.

– Offentliga toaletter är ett exempel på hur den offentliga miljön inte är jämställd. Det kan vara svårt att förstå vad feministisk stadsplanering är och det här är ett tydligt exempel, säger Erika Sjöqvist till SVT Stockholm.

Hon påpekar också att det finns andra grupper, så som äldre eller personer med olika sjukdomstillstånd som gör dem beroende av närhet till en fungerande toalett, som har nytta av en feministisk stadsplanering.