Djuren betar nere vid Stavholmen för att hålla markerna öppna. Malin Östlingsson, Åva Gård Foto: Stefan Källstigen

Stockholms stad: Investeringen för dyr

Investeringsbehovet på 30 miljoner kronor är för dyrt, anser Stockholms stad. Siffran är felaktig, menar Malin och Fredrik på Åva Gård. – Det är en helhetsberäkning, svarar Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret.

  • Publicerad 16:48, 14 jun 2018

Som Mitt i tidigare berättat lutar det åt att Stockholms stads sista mjölkgård, Åva Gård, kommer att läggas ner.

Bakgrunden är ett ombyggnadskrav från länstyrelsen då gårdens kostall inte uppfyller djurskyddslagens krav. Byggs inte stallet om före 1 oktober, måste mjölkgårdens verksamheten upphöra.

Stockholms stad äger fastigheten och ansvaret för en ombyggnad ligger på dem. Men staden anser att en sådan investering är för dyr.

Fastighetskontorets beräknar i ett utredningsbeslut att Åva Gård är i behov av investeringar för 30 miljoner kronor ”för att bygga ett nytt kostall och för att renovera bostadshuset”.

I beslutet från 17 april går det att läsa:

”För att undvika en investeringskostnad på cirka 30 mnkr samt för att möjliggöra en eventuell försäljning av Åva gård (fastigheten Åva 1:1) är det troligtvis nödvändigt att nuvarande arrendekontrakt (jordbruk med inriktning på mjölkproduktion) sägs upp och arrendatorn löses ut.”

”Beräkningen felaktig”

Åsa Öttenius är fastighetsdirektör på Stockholms stad och huvudansvarig för utredningsbeslutet. När Mitt i söker henne för att få klarhet i uträkningen av investeringsbehovet svarar i stället fastighetskontorets pressansvarige Linda Laine.

Åsa Öttenius hänvisar till mig, eftersom hon inte har möjlighet att ta alla pressfrågor själv, säger Linda Laine.

Hur har ni kommit fram till siffran 30 miljoner?

– Det är en uppskattning som vår konsult har gjort tillsammans med våra hyresgäster. 17,7 miljoner för själva bygget av ett nytt stall och dryga 3 miljoner för investeringar i de två boningshusen. Till detta tillkommer kostnader för projektering, rivning, eventuell pålning och projektledare som sammanlagt uppgår till ungefär 30 miljoner, säger Linda Laine.

Makarna Malin Östlingsson och Fredrik Segerberg som arrenderar Åva Gård menar att stadens beräkning är felaktig.

– Hushållningssällskapet har gjort en beräkning åt oss på 17 miljoner kronor för ladugården. För bostadshuset handlar det om att göra en tilläggsisolering och en renovering av badrummet, där har vi rådfrågat en snickare som uppskattar kostnaden för en sådan renovering till högst 300 000 kronor, säger Malin Östlingsson och fortsätter:

– Så det är något annat som gör att de skrivit upp det till 30 miljoner.

Malin Östlingsson.

En helhetsberäkning

Fastighetskontoret förnekar att det skulle finnas bakomliggande anledningar till uträkningen. De menar att investeringen utgörs av mer än ladugården och bostadshuset.

– 30 miljoner är en helhetsberäkning, säger Linda Laine.

Malin och Fredrik säger att de försökt få er att utföra de nödvändiga ombyggnaderna ända sedan 2013. Det är fem år. Hade ni inte kunnat dela upp investeringen på olika budgetår?

– Det krävs en stor investering även om nämnden hade tagit det olika budgetår. Den totala investeringen blir inte mindre för att vi delar upp den. Det grundläggande för oss är att det här inte är vår kärnverksamhet, även om vi vet att Fredrik och Malin gör ett fantastiskt arbete på gården, säger Linda Laine.

”De har inte lyssnat på oss”

Malin Östlingsson är säker på att investeringen hade varit billigare om den påbörjats redan 2013 och känner sorg och besvikelse över fastighetskontorets hantering av ärendet.

– Varför frågade de inte oss 2013? Kan ni tänka er att bygga i flera etapper för att det inte ska bli så dyrt? Kan vi göra en plan för framtiden? Men nej. Det hade varit alldeles ypperligt att lägga upp det på flera budgetår. Det är där man blir så förbannad, när de inte har lyssnat på oss i fem års tid, säger Malin Östlingsson.