Stockholms stads grundskola Hjorthagsskolan. Foto: Mostphotos

Stockholms stad har inga planer på att stänga skolor

Regeringen tillåter nu skolorna själva, i samråd med en smittskyddsläkare, att stänga om det skulle bli aktuellt. Men Stockholms stad kommer inte att göra några drastiska förändringar – skolorna kommer fortsatt att vara öppna.

  • Publicerad 13:50, 13 mar 2020

Under fredagseftermiddagen meddelade regeringen att det nu är upp till skolhuvudmännen själva, i samråd med en smittskyddsläkare, att bestämma om skolan ska stängas eller inte. De öppnar också upp för en mer flexibel skolplikt som ger skolorna möjlighet att förlänga skoldagar, lägga lektioner på helger och lov, göra terminen längre eller förskjuta undervisning till kommande läsår.

Stockholms stad är Sveriges största huvudman för kommunala skolor och deras linje är att hålla skolor öppna.

Stockholms stads grundskola Vasa Real. Foto: Mostphotos

Regeringens beslut ser inte ut att ändra deras inställning.

– Sett till hur läget med coronaviruset ser ut just nu kommer vi inte göra några förändringar i vår nuvarande inrikting. Det finns inget behov av det, säger Lee Orberson som är grundskoledirektör i Stockholm stad.

Lee Orbersson, grundskoledirektör Stockholms stad. Foto: Pressbild.

Stanna hemma om du är sjuk

Stockholms stad följer händelseutvecklingen noga och är medvetna om att tidigare fattade beslut snabbt kan komma att ändras. Därför är grundskoledirektören positiv till att regeringen nu lättar på förordningarna och öka möjligheten att förskjuta läsåret om det skulle bli aktuellt.

Stockholms stads grundskola Rinkebyskolan. Foto: Mostphotos

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det i nuläget ingen anledning att stänga skolor eftersom att barn inte driver coronaepidemin. Att låta alla elever vara hemma skulle alltså inte ge någon större effekt, menar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Vi kommer att vidta åtgärder efter vilken påverkan på skolgången coronaviruset bedöms ha. Utifrån det kan vi använda de möjligheter som regeringen ser ut att ge skolhuvudmännen. Är man sjuk ska man stanna hemma, säger Lee Orberson.

Fakta

Så många går i Stockholms skolor

Antal förskolor: 980.

Antal barn: 49 862.

Antal grundskolor: 252.

Antal elever: 95 602.

Antal gymnasium: 115.

Antal elever: 39 117.

Källa: Skolverket
Visa merVisa mindre

Negativt samhällspåverkan

Grundskoledirektören menar att Stockholms stad har en robust organisation som i dagsläget hanterar coronasituationen på ett bra sätt.

Att stänga skolor skulle få en stor samhällspåverkan och är ett viktigt perspektiv som vägs in i beslutsfattandet.

Om skolor skulle stängas skulle personal i vården, äldreomsorgen och anställda som jobbar med livsmedelshantering inte kunna vara på jobbet. Det skulle påverka samhället negativt, säger Lee Orberson.

Beslut i dag om mjukare skolplikt i coronatider