GÄLLER EJ? Skyltarna som trafikkontoret har satt upp i 450 av Stockholms kvarter kan tvingas plockas ner igen. Foto: Mostphotos

Stockholms nya populära cykelregel har överklagats

Trafikkontoret har skyltat om 450 kvarter i Stockholm, som gör att cyklister får cykla där det tidigare varit enkelriktat. Men nu kan regeln försvinna och skyltarna tvingas monteras ner.

  • Publicerad 20:10, 31 mar 2019

Stockholm har sedan en tid tillbaka gjort en satsning för ökad framkomlighet för cyklister. På gator som är enkelriktade för motorfordon har det blivit tillåtet för cyklister att cykla i båda riktningarna.

Stadens punkiga cykelknep

Sensommaren 2016 satte trafikkontoret först upp drygt 200 skyltar, som visade att cyklister fick cykla i båda riktningar på enkelriktade gator.

Och i höstas blev det ytterligare drygt 200 gator som skyltades om. Men nu kan allihopa behöva plockas ner. En privatperson har nämligen överklagat skyltarna. Bland annat anser personen att de skyltar som satts upp inte har lagligt stöd att användas med den nu gällande regeln.

Nu ska cyklister få svänga höger vid rött

– När man stiftar lokala föreskrifter har man som privatperson rätt att överklaga. Och det är nu gjort. Det kan bli så att alla skyltar måste rivas ner och regeln om att tillåta cykling mot enkelriktat rivs upp, säger Malinda Flodman på Trafikkontoret.

Frågan ligger just nu hos länsstyrelsen, som kommer besluta i frågan. Exakt när det ser är i dagsläget oklart.

– Vi kan inte göra annat än att invänta länsstyrelsens beslut. Från trafikkontorets sida har vi gjort bedömningen att det här har genomförts på ett korrekt sätt. Det återstår att se om vi har rätt eller inte, säger Malinda Flodman.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Totalt har omskyltningen och den nya regeln varit en satsning som kostat 2,5 miljoner kronor.

Fler enkelriktade gator öppnas för cyklister

– Känslan är att det här verkligen har fungerat bra. Cyklister har uppskattat den nya regeln och det har inte lett till några ökade trafikolyckor, säger Malinda Flodman.

Skulle länsstyrelsens beslut överklagas hamnar ärendet hos transportstyrelsen.

Han stoppade nya p-avgifter – släkt med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)