Nya regler. Staden har tillsammans med elscooter-företagen jobbat fram ett avtal som alla parter ska följa. Foto: Sacharias Källdén/Linda Gren/Christoffer Röstlund Jonsson

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

Nu har staden bestämt hur elscootrarna ska styras upp.

  • Publicerad 07:32, 16 apr 2019

Nu presenterar staden den nya avsiktsförklaringen, regelverket, som man hoppas att elscooter-aktörerna ska följa framöver för att förbättra bland annat framkomligheten.

DEBATT: "Nu skapar vi ordning kring elscootrarna genom samarbete"

I avtalet finns parkeringsförbud på flera områden, förutom i de planerade speciella parkeringsplatser, och hastighetsbegränsning på flera gator och områden. Se faktaruta nedan för vilka områden och gator det gäller. Båda delarna ska ske genom så kallad geofencing och styras via aktörernas appar.

DEBATT: "Jag skadar mig på alla skräpande elscootrar"

Dessutom ska företagen ta på sig att flytta hindrande eller trafikfarligt ställda elscootrar inom två timmar från det att de har anmälts till bolaget. Aktörerna ska även göra det lättare att anmäla skräpande elscootrar.

– Det är viktigt inte minst med tanke på framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, säger trafikborgarrådet Daniel Hellden (MP) i ett pressmeddelande.

Fritt fram för ännu fler elscootrar i Stockholm

Avtalet bygger på att bolagen själva skriver under eftersom staden "har få formella möjligheter att ställa krav" enligt Helldén. De nuvarande aktörerna har varit med under processen med att ta fram avtalet och är positiva till det.

Avsiktsförklaringen är tänkt att klubbas i trafiknämnden den 25 april. Efter det är planen att aktörerna ska skriva på så snart det går. Då får de två månader på sig att leva upp till reglerna.

– Genom en avsiktsförklaring där både staden och företagen gör flera åtaganden så har vi förhoppningsvis hittat en väg framåt där vi pragmatiskt skapar bra lösningar både för stockholmarna och för klimatet, samtidigt som vi gynnar ny teknik och innovativa lösningar, säger Daniel Helldén.

Här är den nya avsiktsförklaringen

Parkeringsförbud

Här ska det inte gå att parkera en elsparkcykel, förutom vid speciella hotspots som staden tar fram:

✓ Gamla Stan med undantag av Munkbroleden och Skeppsbron.

✓ Odenplan

✓ Stadshusets gård och park

✓ Helgeandsholmen kring Riksdagen med undantag för längs Norrbro

✓ Sergels Torgs nedre plan

✓ Parkområdet i Rålambshovsparken

✓ Drakenbergsparken

✓ Medborgarplatsen

Hastighetsbegränsning

På följande platser ska elscootrarnas maxhastighet begränsas genom GPS-teknik, så kallad geofencing, till max 6 km/h.

✓ Drottninggatans gågata i hela sin sträckning

✓ Biblioteksgatans hela sträckning

✓ Götgatan, mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan

✓ Hela Gamla Stan med undantag för gator och cykelbanor på Munkbroleden och Skeppsbron.

Fler punkter från avsiktsförklaringen

Bolagen ska bland annat:

... informera sina kunder löpande om att man inte får köra elscooter snabbare än 6 km/h på gångbanor, gågator eller gångfartsområden. (Enligt transportstyrelsen får elscootrar framföras på gångbanor, i gångfart (5-7 km/h) om de uppfyller kraven för att klassas som cykel gällande effekt och maxhastighet. Det finns ett undantag i trafikförordningen som gäller bland annat el-rullstolar och "annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel", enligt transporstyrelsen.

... se till att deras personal inte ställer ut fordonen hindrande eller trafikfarligt och informera deras användare om detsamma.

... ha lättillgänliga kontaktuppgifter på minst svenska och engelska för att underlätta att anmäla en felparkerad elscooter.

... ska ta bort elscootrar som är trasiga eller obrukbara inom ett dygn från att bolaget får kännedom om detta. Fordonen ska också kontrolleras minst en gång per vecka.

... meddela staden om antalet elscootrar de har samt om hur det kommer att förändras minst var 14:e dag.

... ska uppmuntra användare att parkera sitt fordon i närmsta hotspot, genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel.

Staden ska bland annat:

... fixa så kallade hotspots, speciella parkeringsplatser för lån och parkering av elscootrar. Dessa är öppna för alla aktörer som skriver på avsiktsförklaringen

... aktivt informera invånare och besökare i Stockholm om vilka lagar och regler som gäller för elscootrar.

Visa merVisa mindre