Stockholms läns elever skolkar mest

  • Publicerad 00:00, 29 nov 2011

LÄNET Gymnasieeleverna i Stockholms län skolkar mest av alla gymnasie­elever visar statistik från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Under höstterminen 2010 och vårterminen 2011 blev 5,8 procent av eleverna rapporterade till CSN för skolk. På andra plats kom Skåne med 5,3 procent.

Gymnasiet är inte obligatoriskt, men för dem som börjat där finns krav på närvaro. Det är läraren som avgör om eleven deltagit i undervisning under hans eller hennes ledning.