Roger Mogert (S) vill kunna bygga bostäder snabbare, bland annat på Årstafältet där det planer för 6 00 nya lägenheter. Ett projekt som nyligen överklagades till ny instans och som därför försenas minst ett år. Foto: Eva/Tonström/Thomas Carlgren

Stockholms krav på regeringen: Gör något åt alla överklaganden av bostäder!

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) har ledsnat på att överklaganden av bostäder tar lång tid och försenar byggandet. Han kräver nu att regeringen sätter en ny tidsgräns.

  • Publicerad 11:10, 1 sep 2016

Det är i ett pressmeddelande som Roger Mogert skriver att runt hälften av alla byggprojekt i Stockholm överklagas – men att det leder till ändrade planer bara i några få procent av fallen.

Stadsbyggnadsborgarrådet vill nu att överklagandeprocessen snabbas på och föreslår att regeringen sätter en tidsgräns för att avgöra ett ärende.

– Idag är det så att det får ta max tio veckor att ge ett bygglov – och då tycker jag det är rimligt att det inte borde få ta mer än tio veckor att pröva ett bygglov. Idag försenas viktiga projekt för att den juridiska processen drar ut på tiden. Det är viktigt att stå upp för människors rätt att överklaga, det är en demokratisk grundbult som vi värnar, men vi kan inte ha en situation där våra byggprojekt drar ut på tiden för att handläggningen är så pass långsam som den är idag. Det är faktiskt väldigt märkligt att det ska ta längre tid att prova juridiskt om vår handläggning varit korrekt, än de tio veckor vi har på oss att göra handläggningen. Det borde regeringen ändra på.

Pröva en gång räcker

Mogert föreslår också förändringar vad gäller rätten att klaga hos nästa instans. En talande bör inte ges rätt att överklaga till nästa instans om klagan avser allmänna intressen som redan prövats av kommun och länsstyrelse, enligt förslaget.

– Med tanke på att vi kraftigt ökar takten i bostadsbyggandet så blir den här frågan allt mer akut, säger Roger Mogert (S) i pressmeddelandet.

LÄS ÄVEN

Nätverket: "Vi kommer överklaga allt på Årstafältet"

Nätverk överklagar Årstafältet – försenar tusentals bostäder minst ett år

Det här vill Roger Mogert (S) ha

Snabbspår för överklaganden. Det måste snabbt avgöras om en klagande har talerätt eller om det uppenbart inte föreligger formella eller sakliga skäl till överklagandet.

En talande bör inte ges rätt att överklaga till nästa instans om klagan avser allmänna intressen som redan prövats av kommun och länsstyrelse

Öka de statliga resurserna till överklagandeinstanserna i syfte att snabba på processerna. Max tio veckor för en prövning av bygglov eller detaljplan.

Visa merVisa mindre