Stockholms ”fulaste hus” får ansiktslyft

Googlar du ”Stockholms fulaste hus” så dyker det upp bilder på gamla Arkitekturskolan och 2013 utsågs byggnaden till stadens minst vackra. Nu kan det bli ändring på det – men skönhetsrådet gillar inte planerna.

  • Publicerad 16:35, 14 jun 2017

Den gamla arkitekturskolan som ligger insprängd mellan Östermalmsgatan, Rådmansgatan och Uggleviksgatan drabbades av en omfattande brand 2011.

Den låga delen av byggnaden, som vetter mot Engelbrektskyrkan, totalförstördes i branden och är nu en byggarbetsplats.

När den här delen av byggnaden nu reser sig ur askan ska den uppföras på ett nytt sätt, enligt ett nytt bygglov.

Brutalistisk stil

Huset som uppfördes i brutalistisk stil i slutet av 1960-talet har varit föremål för mängder av kritik genom åren. Röster har höjts för att det ska jämnas med marken.

Nu får det i stället något av ett ansiktslyft, enligt det nya förslaget.

När lågdelen byggs upp får den ett solfjäderformat tak och glasade fasader mot Engelbrektskyrkan.

– Byggnaden delar upp folk i två läger. Det finns dels de som tycker att den ska byggas upp precis som vanligt eller de som menar att man ska riva skiten. Men jag tycker att man har hittat en bra mellanväg här, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert.

Tror du att byggnaden kommer att fortsätta placera sig högt när stadens fulaste hus ska utses?

– Haha, det är en bra fråga. I och med att det får en mer välkomnande entré så tror jag att folk kommer att tilltalas mer av huset.

En illustration av den solfjäderformade byggnaden.

Stadsmuseet tycker att det solfjäderformade koppartaket samspelar väl med arkitekturen i övrigt och att det dessutom anspelar på det nedbrunna taket.

 

Men upphottningen uppskattas inte av alla.

Skönhetsrådet tycker att byggnaden inte ska få bygglov – att den i stället bör återställas till sin ursprungliga utformning. Tre ledamöter avvek dock från rådets majoritet, och tycker att murarna i lågdelen bör rivas och ersättas av ett modernt, öppet och demokratiskt intryck. De tycker att den gamla arkitekturskolan påminner mer om ett fängelse än den publika byggnad den är tänkt att vara.

Nu är den mötesplats för företag

Byggnaden är blåklassad, vilket innebär att den anses ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Sedan arkitektstudenterna lämnade platsen för den nya Arkitekturskolan vid KTH har lokalerna börjat användas till andra verksamheter.

Statligt ägda Akademiska hus hyr ut byggnaden till företaget A house som under 2016 drog i gång en mötesplats för kreatörer inom mode, mat och media där olika företag i sin tur kan bli medlemmar och få tillgång till privata studios och service.

Vid årsskiftet 2018-2019 ska den nya lågdelen stå klar om allt går enligt plan.

Men om huset kommer att fortsätta ha en position som en av stadens fulaste byggnader låter A house vice vd vara osagt.

– Jag är väldigt förtjust i huset som det är och jag tycker absolut att det nya taket förhöjer, säger Tua Asplund.

Vad är det som gör huset vackert för dig?

– Jag gillar brutalismen och husets kombination av betong, koppar och trä.