ÄNDRADES. Skyltningen till vänster behölls, medan den till höger togs bort med stadens nya regler. Foto: Sacharias Källdén

Stockholms dubbelriktade cykling överklagas – igen

Stadens åtgärder för att tillåta dubbelriktad cykling på enkelriktade gator för motortrafik har på nytt överklagats.

  • Publicerad 10:56, 19 aug 2020

Det är dags för en ny vända på hojen i domstolsväsendet för Stockholms stads regler för dubbelriktad cykling på cirka 450 platser i staden.

Efter att ha fått på fingrarna av Transportstyrelsen med regler och tilläggsskylt som undantog cyklar från de blå, enkelriktade skyltarna gjorde staden ett nytt drag i våras. De upphävde de enkelriktade gatorna på de aktuella platserna – samtidigt som motortrafiken stoppades i en riktning genom vägmärket C1 "förbud mot infart med fordon".

Stadens nya plan för cykling mot enkelriktat

Enligt trafikkontorets bedömning ska en reglering som tillåter cykel inte vara något problem att använda, det var den blå skylten E16 som var det stora problemet enligt förvaltningen.

När beslutet togs sa trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) så här om eventuella nya överklaganden.

– Det kan förstås hända, men vi gör bedömningen att den här omskyltningen håller, sa han till DN.

Och nu är det upp till bevis. För även den nya regleringen har överklagats till förvaltningsrätten av två privatpersoner.

Stockholms omstridda cykelskyltar stoppas

I överklaganden hänvisar de till bland annat att reglerna är otydliga, "strider mot god trafiksäkerhet" och att beslutet att införa dem är "trafikfarligt". Dessutom menar en av överklaganden att själva beslutet kan "ifrågasättas" eftersom det inte redovisas vilka gator som det gäller och att det "saknas motivering till föreslagen förändring samt lämplighetsprövning i de enskilda fallen".

Men staden bestrider överklaganden. I ett yttrande som väntas klubbas igenom på kommande trafiknämnd skriver trafikkontoret:

"De invändningar som klagandena anför till stöd för sitt överklagande rör frågor som inte omfattas av det överklagade beslutet. En laglighetsprövning är begränsad till ett besluts laglighet varför inte heller klagandens invändningar som rör lämplighetsfrågor kan prövas."

Kostnaden

Enligt trafikkontoret har tidigare omskyltningarna kostat 2,5-3 miljoner kronor.

Den nya omskyltningen, där de enkelriktade gatorna för motortrafik upphävdes, kostade cirka 1,2 miljoner kronor.