Stockholms cykelbanor nästan tio gånger dyrare än planerat

Betydligt mer pengar än planerat las på Stockholms cykelbanor. – I innerstaden har cykelbanorna haft en snittkostnad på runt 50-60 miljoner kronor per kilometer, säger professorn Jonas Eliasson.

  • Publicerad 11:30, 16 okt 2019

2012, när Stockholms stad gav ut sin cykelplan, beräknades cykelbanorna i innerstaden kosta 8 miljoner per kilometer och 1,5-3 miljoner per kilometer i ytterstaden.

Men nu, sju år senare, visar det sig att kostnaden för cykelbanorna har blivit mellan sju till tio gånger högre än vad politikerna i kommunfullmäktige trodde, skriver Dagens Nyheter.

Enligt Jonas Eliasson har de genomförda cykelprojekten i innerstaden haft en snittkostnad på 50-60 miljoner kronor per kilometer och cirka 30 miljoner per kilometer i ytterstaden. 

– Många projekt är säkert värda pengarna, men man borde bli bättre på att prioritera, utforma och genomföra projekt för att skapa så mycket cykelnytta som möjligt för pengarna, säger Jonas Eliasson som är professor i transportsystem till DN.

Staden måste bli bättre

Målet med stadens cykelplan är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska göras med cykel år 2030. Utbyggnadstakten av länets cykelinfrastruktur är därför fortsatt hög – under de närmsta fem åren ska 150 kilometer ny cykelbana byggas.

Jonas Eliasson menar att Stockholm stad måste bli bättre på att utforma kostnadseffektiv cykelinfrastruktur.

– Cykeltrafikmätningarna är färre än biltrafikmätningarna, och inte så välutvecklade. Det görs också färre uträkningar av de fysiska förhållandena när det gäller cykel, säger professorn som skrivit en rapport i ämnet.

Cykelstråk på parallellgator

Cykeln i sig har flera fördelar jämfört med många andra färdmedel, speciellt i urbana miljöer, och det bör därför skapas ett primärt cykelnät, menar Jonas Eliasson.

Men det är inte alltid en helt enkel nöt att knäcka. På innerstadsgator som Odengatan och Sveavägen är det dyrt att omskapa gaturummen i den omfattning som skulle behövas. Uppskattningsvis skulle det kosta över 100 miljoner per kilometer.

Ett mer kostnadseffektivt alternativ skulle kunna vara att skapa cykelstråk på parallellgator – exempelvis mellan Surbrunnsgatan och Odenplan-Valhallavägen.

– Det har inte gjorts så bra, verkligt seriösa försök, att göra bra cykelgator på parallellgatorna. Självklart har cyklister rätt att cykla på alla gator. Men om man vill få till bra cykelstråk snabbt, och dessutom få pengarna att räcka till så mycket cykelinfrastruktur som möjligt, så är det ibland en bra idé att ta parallellgator i anspråk, säger professorn.

Finns billiga alternativ

Jonas Eliasson menar att en billig lösning på problemet skulle kunna vara att ändra i trafiklagstiftningen. Vid övergångsställen där det passar skulle högersvängande cykeltrafik kunna passera rött ljus men lämna företräde om det skulle komma någon fotgängare.

Enkla åtgärder som kostar i stort sett ingenting kan ibland innebära en enorm förbättring, anser han.

– Ett bra exempel är Götgatan där ett före detta bilkörfält har skilts av med plaststolpar. Det är inte så vackert men det fungerar, säger Jonas Eliasson.