Olagligt. Det är förvaltningsrätten i Stockholms dom om stadens besöksstopp på äldreboenden. Foto: Mostphotos

Stockholms besöksstopp på äldreboenden är olagligt

Stockholms stads beslut att tillfälligt stoppa besök på äldreboeden strider mot lagen, enligt förvaltningsrätten. Trots det backar inte staden från sin förlänging av beöksstoppet. "Vi vill rädda liv" säger finansborgarrådet Anna Köning Jerlmyr (M).

  • Publicerad 12:48, 30 nov 2020

Trots att lagen inte tillät besöksförbud var det flera kommuner som i början av november införde så kallade "besöksstopp" på äldreboenden, när smittspridningen drog iväg.

Besöksstoppet som Stockholms stad införde den 12 november var enligt staden inte ett regelrätt förbud, utan "en stark rekommendation och vädjan att avstå från att besöka äldreboenden".

Inskränkning i privatliv

Men förvaltningsrätten i Stockholm anser att beslutet i praktiken har fått effekten av ett förbud. I ett beslut som meddelades i dag bedömer rätten därför att beslutet strider mot lagen.

– Stockholms stads beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden är utformat på ett sådant sätt att det i praktiken får samma verkningar för den enskilde som ett besöksförbud. En sådan inskränkning i den enskildes rätt till privat- och familjeliv som staden har beslutat om har inte stöd i lag och beslutet ska därför upphävas, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson.

Nytt regeringsbeslut

Beslutet som förvaltningsrätten tagit ställning till började gälla den 12 november och sträckte sig till i dag, den 30 november. Det beslutet upphävs nu.

Kan staden besluta om en förlängning av besöksstoppet?

– Det beror på hur de formulerar sig. Formulerar de sig på ett annat sätt kan det bli möjligt, säger förvaltningsrättsnotarien Marc Fauvrelle till Mitt i.

Kan anhöriga då få träffa sina äldre släktingar?

– Jag förstår vad du syftar på, men jag kan tyvärr inte svara på den frågan. Det enda vi har prövat är deras beslut, som inte var formulerat som en rekommendation. Detta eftersom beslutet överklagades av en person, vilket medförde att vi gjorde en prövning.

Trots förvaltningsrättens dom kommer inte staden att backa från förra veckans beslut att förlänga besöksstoppet fram till den 14 december.

Fyra av tio äldreboenden i Stockholm har fått in smittan

– Nej, det här är ett enskilt beslut som har överklagats och imorgon så gäller ett nytt belsut, där det också tydligare framgår att det är möjligt med undantag i särskilt ömmande fall. För oss i staden har det aldrig varit tal om ett förbud utan det här är tydliga, allmänna restriktioner och tydliga rekommendationer till våra verksamheter om ett besöksstopp, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd och ordförande i stadens krisledningsnämnd.

"Vi vill rädda liv"

Ett nationellt besöksförbud som infördes den 1 april upphörde att gälla den 1 oktober, men sedan den 19 november har regeringen gett Folkhälsomyndigheten möjlighet att besluta om lokala besöksförbud. Något sådant finns dock inte i Stockholm.

Det beklagar Anna König Jerlmyr, som uppger att staden har vänt sig till myndigheten för stöd utan att få något gensvar. Hon anser att regeringen nu måste låta kommunerna fatta den här typen av beslut på egen hand.

– Då behöver inte vi vara beroende av myndigheten utan vi kan själva snabbt agera när det finns behov. Nu gör vi det ändå och fortsätter att stå upp för vårt beslut. Det handlar inte om prestige utan det handlar om att vi vill rädda liv och då måste vi begränsa antalet personer som besöker våra boenden, säger Anna König Jerlmyr.