Forest Femmes tränar tillsammans i Hellasgården för att skapa trygghet. Foto: Jannie Flodman

Stockholms 19 motionsspår måste rustas

Sly och buskage, dålig belysning och bristfällig information. En ny rapport visar att de 19 motionsspår i Stockholm som drivs av staden är i stort behov av upprustning. Nu krävs en rejäl satsning för att öka tryggheten.

  • Publicerad 06:50, 29 mar 2018

Störst är behovet av slyröjning. Genom att ta bort sly och täta buskar ska möjligheten för personer att gömma sig i närheten av spåret minska. Flera motionsspår har också bristande belysning med trasiga lampor eller stolpar som sitter för glest. Det saknas även spårkartor och spårmarkeringar i de flesta spår.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu ligger det som bör åtgärdas på idrottsnämndens och stadsdelsnämndernas bord, beroende på vilket spår det handlar om. Förra året tillsattes en trygghetsfond på 200 miljoner kronor som en del av stadens satsning på att göra Stockholm tryggare.

– Trygghetsfrågorna är en prioritering för majoriteten. Det är just sånt här arbete som fonden finns till för. Vi hoppas sätta igång det här inom en snar framtid, men det är upp till varje stadsdelsnämnd att utföra ett åtgärdsprogram och ansöka om medel ur fonden för att göra sitt motionsspår tryggare, säger Alexander Lindholm (S), ordförande i idrottsnämnden.

Sitter i huvudet

Men löparcoachen Mårten Westberg tycker inte man ska fokusera på att måla upp motionsspåren som en otrygg plats, utan menar att en joggingtur i skogen är bland det säkraste man kan ägna sig åt.

Forest Femmes Stockholms gruppledare. Fr. v: Anneli Salomonsson, Sofia Öhman och Annika Hägglund. Foto: Jannie Flodman

– Det här är inte en säkerhetsfråga utan en trygghetsfråga. Om man tittar på var våldtäkter sker så är det inte i skogen, utan i upplysta områden, säger Mårten Westberg.

Hur ska man tänka om man vill springa i skogen men ändå känner sig rädd?

– Börja med att springa en runda som har en minut skog. Nästa gång väljer du en runda med två minuter skog. Om lite mer belysning hjälper folk att bli tryggare så är det bra, men egentligen handlar det om en mental förflyttning av att faktiskt våga springa, säger han.

Springer tillsammans

Varje onsdagskväll träffas Forest Femmes Stockholm i Hellasgården. Löpargruppen är för tjejer som springer trail – löpning i skogen.

Forest Femmes startades i Göteborg med syftet att tjejer ska våga springa i skogen utan att behöva vara rädda. Nu har fenomenet tagits till Stockholm. På Facebook kan vem som helst anmäla sig till veckans pass.

– Antalet deltagare varierar, allt mellan fyra till 17 personer. Men det är nästan alltid någon ny person varje vecka och vi märker ett ökat intresse, säger Annika Hägglund, gruppledare.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Inför kvällens pass är det sju tjejer som dykt upp. Generellt känner de sig inte otrygga när de springer ensamma, om man är rädd är det mest för att trilla och göra illa sig. Därför kan det kännas tryggt att vara flera ifall någon snavar eller om gruppen springer vilse.

Deltagaren Marie Persson började springa trail för tre år sedan och har inga planer på att sluta.

– Jag tycker att det är roligare att springa i grupp än själv. Om jag springer själv brukar jag berätta för min familj var jag tänkte springa ifall något skulle hända, säger hon.

Det här behövs göras i ditt motionsspår

Nedan redovisas idrottsförvaltningens synpunkter på stadens motionsspår och vilka åtgärder som bör göras för att öka den upplevda tryggheten. Förvaltare av spåret inom parantes.

Solviksbadets motionsspår (Bromma stadsdelsförvaltning)

Önskvärt med spårmarkeringar

Önskvärt med spårkarta vid start

Behov av slyröjning

Glest mellan belysningsstolpar på några ställen

Behov på vissa sträckor av att påföra stenmjöl

Spåret är smalt vid några ställen

Åkeshovs motionsspår (Bromma stadsdelsförvaltning)

Önskvärt med spårkarta vid start

Stort behov av påfyllnad med stenmjöl

Smalt parti med mycket sly som kändes otryggt även dagtid

Många lampor ur funktion

Håll-i-form-torpet (Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning)

Angiven startpunkt finns ej

Angiven spårlängd finns ej

Önskvärt med spårkarta vid angiven startpunkt

Önskvärt med spår-och avståndsmarkeringar

Behov av slyröjning

För grov makadam som ytskikt på vissa ställen

Skräpigt

Glest mellan belysningsstolparna närmast kulturhuset Cyklopen

Fagersjö motionsspår (Farsta stadsdelsförvaltning)

Önskvärt med spårkarta vid start samt andra anslutningspunkter

Anslutningsspår bör vara belyst

Partier med behov av slyröjning

Generellt behov av markunderhåll

Flera granar bör beskäras då de begränsar belysningen och ger otrygg känsla

Grimsta motionsspår (Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning)

Behov av slyröjning på vissa ställen

Behov av påfyllnad av stenmjöl

Fler spårkartor

Trasigt utegym

Avståndsmarkeringar bör förnyas/kompletteras

Utbytta belysningsstolpar saknar spårmarkeringar

Flertal trasiga lampor

Bredängsspåret (Skärholmens stadsdelsförvaltning)

Spårkartan vid start leder besökarna i motsatt riktning mot avståndsmarkeringarna

Behov av slyröjning

Några trasiga lampor

Fåtal belysningsstolpar stod lite glest

Delen av Skärholmens strandstig vid varvsområdet upplevs inte som ett anslutningsspår

Skärholmsspåret (Skärholmens stadsdelsförvaltning)

Dåligt markerad påfart från Skärholmens strandstig

Önskvärt med spårmarkeringar

Nedhängande grenar från närliggande träd skulle behövas tas bort

Fåtal trasiga lampor

Granholmsspåret (Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning)

Behov av slyröjning

Vid öppen mark är spåret smalt och dåligt underhållet

Önskvärt med spårkartor och spårmarkeringar

Start bör märkas upp

Flertal trasiga lampor

Träflis upplevdes som halt vid frost

Knutbyspåret (Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning)

Önskvärt med spårkarta och angiven startpunkt

Behov av spår- och avståndsmarkeringar

Stort behov av slyröjning

Delar av spåret upplevdes som smalt

För glest mellan belysningsstolparna

Behov av markunderhåll

Älvsjöskogens motionsspår (Älvsjö stadsdelsförvaltning)

Önskvärt med spårmarkeringar

Fåtal trasiga lampor

Kaknässpåret (Östermalms stadsdelsförvaltning)

Angiven startpunkt finns ej

Önskvärt med spårkarta vid spåret

Spår- och avståndsmarkeringar önskvärt

Behov av slyröjning

Fiskartorpets motionsspår (Kungliga Djurgårdsförvaltningen)
I spåret saknas uppgifter för felanmälan
Behov av slyröjning
Stort behov av markunderhåll
Behov av bättre spårkarta
Behov av att se över avståndsmarkeringar
Stora delar av spåret mörklagt
Några belysningsstolpar glest placerade

GIH-spåret (Kungliga Djurgårdsförvaltningen)
Behov av slyröjning
Stort behov av markunderhåll
Behov av bättre spårkarta
Bättre skyltning önskvärt där spåret passerar gång- och cykelväg samt vid anslutningsspåret mot Fiskartorpets motionsspår
Några trasiga lampor samt tecken på att belysningsstolpar murknat vid markfästet

Stora Skuggans motionsspår (Kungliga Djurgårdsförvaltningen)
Behov av slyröjning
Behov av påfyllnad av stenmjöl
Stort behov av att komplettera spårmarkering där motionsspåret går in på gång- och cykelväg
Behov av bättre spårkarta
Behov av att se över avståndsmarkeringar
Flertal trasiga lampor
Belysning saknades helt på kortare sträcka

Ågesta motionsspår (Idrottsförvaltningen)
Smärre eroderingar i spåren
Fåtal trasiga lampor
Behov av att beskära granar utefter spåren

Björkhagsspåret (Idrottsförvaltningen)
Behov av fler spårmarkeringar

Hammarbyrundan (Idrottsförvaltningen)
Kraftig erodering i spåret på några ställen
Anslutningsspåret mot Björkhagsspåret behöver markunderhållas samt slyröjas

Hellasgården (Idrottsförvaltningen)
Vissa partier behov av slyröjning
Eroderingar på vissa ställen
Behov av påfyllnad med stenmjöl på vissa ställen
Anslutningsspåret mot Björkhagsspåret är i behov av kraftig upprustning
För glest mellan några belysningsstolpar

Kärrtorpsspåret (Idrottsförvaltningen)
Eroderingar på flera ställen
Visst behov av slyröjning
Visst behov av att gallra och beskära grenar utmed spåret
Mindre antal lampor trasiga

Visa merVisa mindre