Strax över 68 000 stockholmare i länet har en skuld hos Kronofogden. Foto: Mostphotos

Stockholmarna skyldiga Kronofogden 19 miljarder

Tillsammans är stockholmarna i länet skyldiga Kronofogden nästan 19 miljarder – det är en högre summa än tidigare. Trots det minskar antalet skuldsatta personer.

  • Publicerad 17:22, 22 jan 2020

Vid årsskiftet hade strax över 68 000 stockholmare i länet en skuld hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga myndigheten nästan 19 miljarder kronor.

Det är en högre siffra än vid årsskiftet 2018/2019.

Färre skuldsatta

Trots en högre skuldsumma minskar andelen skuldsatta personer i länet. Det är en trend som pågått sedan 2017.

Då hade 4 procent av stockholmarna skulder hos Kronofogden – nu 3,7 procent.


Så stor del i av dina kommungrannar är skuldsatta

Siffrorna visar hur stor andel av invånarna i din kommun som var skuldsatta vid årsskiftet 2019/2020.

Loading…

Källa: Kronofogden


Män mer skuldbenägna

Skillnaderna mellan kommunerna är inte särkilt stor. Botkyrka är den kommun med högst andel skuldsatta i länet och Danderyd den med lägst.

Generellt har män mer skulder än kvinnor.