Tisdagar är den dag i veckan då mest narkotika konsumeras. Foto: Åsa Sommarström

Stockholmarna köper droger för nästan 31 miljoner i veckan

Avloppsvattnet avslöjar Stockholms drogvanor. Stockholmarna röker nästan 1,8 miljoner doser cannabis, snortar 33 670 linor kokain och tar över 451 000 doser amfetamin – på en vecka.

  • Publicerad 08:40, 12 dec 2019

Aldrig tidigare har det varit så mycket drogrester i Stockholms avloppsvatten. Faktum är att halterna av drogrester är de högsta sedan det statliga forskningsinstitutet RISE började analysera avloppsvattnet i Sverige.

Under en vecka i mitten av oktober testades avloppsvattnet i Stockholms centrala och södra delar på uppdrag av Veckans brott. Slutsatsen från resultatet – stockholmarna köper droger för nästan 31 miljoner kronor i veckan.

Fakta

Så gick testet till

  • Under sju dagar mellan den 15 och den 21 oktober 2019 tog Henriksdals reningsverk vattenprover från avloppsvattnet under 24 timmar från två av avloppsinfarten i centrala Stockholm.
  • Upptagningsområdet rör hushåll som är kopplade till 850 000 personer i alla åldrar som bor i centrala och södra delarna av Stockholm.
  • Testet är genomfört utifrån internationella vedertagna metoder enligt EMCDDA, EU:s centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, dit över 70 europeiska städer är anslutna, som varje år testar sitt avloppsvatten för att undersöka städernas drogvanor. Sjudagarsprovet kan därför jämföras med resten av EU- länderna.
  • Alla doser är räknade på normaldoser enligt EMCDDAs standardmått, dvs 125 milligram cannabis per dos, 100 milligram kokain per dos, samt 30 milligram amfetamin/metaamfetamin.
  • Antalet doser är beräknat med en metod som tar hänsyn till att de markörer som hittas i vattnet är de som hunnit brytas ned i
  • Gatupriset för 1 gram cannabis är räknat på 110 kronor, för 1 gram kokain ligger priset på 900 kronor och för 1 gram amfetamin ligger priset på 240 kronor. KPI-uppräkning är tagen ifrån CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Källa: Veckans brott
Visa merVisa mindre

Cannabis säljer bäst

Enligt siffrorna som Veckans brott tagit fram röker stockholmarna nästan 1,8 miljoner doser cannabis, snortar 33 670 linor kokain och tar över 451 000 doser amfetamin på bara en vecka.

Cannabis för omkring 24,6 miljoner kronor röktes under oktoberveckan vilket gör drogen till langarnas främsta inkomstkälla. Under samma vecka såldes kokain för ungefär tre miljoner kronor. Samma summa spenderades på amfetamin.

Mest droger på tisdagar

Veckans brott genomgång visar att stockholmarnas drogbeteende varierar beroende på dag i veckan. Cannabisbruket är större under veckodagarna och minskar under helgerna – då går i stället kokainförsäljningen upp till det dubbla.

Tisdagar är den dag i veckan då mest narkotika konsumeras. Per tusen invånare handlar det om 440 doser cannabis. 4,7 doser kokain och 79 doser amfetamin.

– Siffrorna ska tolkas med försiktighet, man får ta hänsyn till att befolkningsunderlaget kan variera och att det kan vara folk som reser in till Stockholm, det är de som befann sig i Stockholm under de här dygnen som vi har drogtestat, säger Johan Lindberg på RISE till Veckans brott.