7 av 10 kontorsanställda i Stockholm stressas av att inte kunna prata avskilt. Foto: Erik Lejdelin

Stockholmare mer stressade i kontorslandskap än andra

Brukar du gå in på toaletten för att få vara ifred på jobbet? Du är inte ensam. Många arbetsplatser är uppbyggda som öppna kontorslandskap vilket bidrar till mer stress för de anställda – och för stockholmarna i högre grad än för andra. Det visar en ny undersökning.

  • Publicerad 19:54, 7 apr 2019

Bättre gemenskap, snabbare möten och framför allt billigare hyra för arbetsgivaren är några av argumenten för att arbeta i ett öppet kontorslandskap.

Att inte kunna prata ostört, ha mindre plats till förfogande och ingenstans att förvara sina personliga ägodelar är däremot några av nackdelarna som lyfts i en undersökning, som gjorts av på uppdrag av DPJ interiör som säljer kontorsinredning till företag.

Den visar att 7 av 10 kontorsanställda i Stockholm stressas av att inte kunna prata avskilt på jobbet. 6 av 10 störs av ljudnivån från sorlet från kolleger och telefonsamtal. Det är många om man jämför med i Norrland – där bara 3 av 100 upplever att de störs av sådant.

På Stockholmskontoren saknas det ofta samtalsrum och tysta arbetszoner, enligt undersökningen. Många söker sig till mötesrummen för att få arbeta ifred, och det händer till och med att anställda gömmer sig på toaletten för att få lugn och ro.

Fakta

Om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes i januari 2019 av PFM Research på uppdrag av DPJ Interiör, ett företag som säljer inredning till kontor och företag.
  • 1 013 kontorsanställda mellan 29 – 65 år har svarat på undersökningen genom en internetpanel.
  • Resultatet är riksrepresentativt.
  • Resultaten har också brutits ner på följande län: Mellersta Norrland, Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Västsverige, Stockholm, Småland och Sydsverige.
Källa: DPJ Interiör
Visa merVisa mindre