Stockholm vill låta cyklister köra mot rött – och mot enkelriktat

Stockholm ska bli en ledande cykelstad. Nya cykelpaketet innehåller både holländsk högersväng, cykling mot enkelriktat och en helt ny bro mellan Gamla stan och Tegelbacken.

  • Publicerad 17:03, 12 okt 2015

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) presenterade på måndagen en samlad cykelsatsning i Stockholms stad till nästa år. Enligt Daniel Helldén ska satsningen göra Stockholm till en cykelstad i framkant.

– Vi är inte en ledande cykelstad idag men vi ska bli det, säger han.

– Idag var det kaos i tunnelbanan men cyklar fler blir det fler säten över för dem som inte cyklar.

Förstärks med 250 miljoner

Cykelplanen har förstärkts med 250 miljoner kronor per år samt återinvesteringar på 45 miljoner kronor de kommande tre åren. Nytt för nästa års budget är att staden ska arbeta för att få ett regionalt lånecykelsystem och se över möjligheten att införa dubbelriktad cykling på visa enkelriktade gator.

– Det här ska prövas på mycket fler gator. Mycket av enkelriktningarna handlar om bilar inte cyklar, säger Helldén.

Dessutom ska staden jobba för att införa en så kallad "holländsk högersväng".

– Vi ska utreda om möjligheten att införa holländsk högersväng det vill säga att cyklister kan få svänga höger vid rött. Vi ska pröva det och se om det fungerar.

Ny cykelbro utreds

Bland annat ska samspelet med grannkommunerna förbättras och nya cykelbanor planeras så att det inte uppstår skyltar mitt i vägen till exempel. Dessutom ska man utreda möjligheten till en ny cykelbro.

– Det finns en felande länk mellan Tegelbacken och Gamla Stan som vi ska utreda om det går att anlägga en ny bro där, säger Helldén.

Det ingår en ny cykelbro i Slussenprojektet från Södermalm till Gamla stan. Det här är alltså ytterligare en bro från Gamla stan och vidare mot Tegelbacken.

Cykling prioriteras

För 2016 lägger den rödgrönrosa majoriteten 17 miljoner kronor på en så kallad "ambitionshöjning" för cykelpendlingsnätet, information om hållbart resande och trädbeskärning utmed cykelbanor.

– Cykling är en del av den växande staden. Vi prioriterar gång, cykel och kollektivtrafiken framför övriga trafikslag, säger Helldén.

Jämfört med årets budget lägger staden ytterligare sju miljoner kronor på cykelpendlingsnätet, informatiom om hållbart resande fyra miljoner krronor och tre miljoner kronor till bättre trädbeskärning.

LÄS ÄVEN: Här höll trädet på att bli cyklistens död

Cyklisten i fokus

I satsningen listas flera punkter som ska förbättra cyklisternas vardag. Man vill bygga ut cykelvägnätet, lösa konflikter i trafiken mellan cyklister och övriga trafikanter, bättre skyltning, nybyggen ska planeras med cyklister i åtanke, övergivna cyklar tas om hand och 2 000 cykelparkeringar ska byggas under 2016.

– Sedan förra årets budget har majoriteten lovat att satsa en miljad kronor på cyklingen. Det ligger fast. Cyklingen ska prioriteras före bilen, det ligger fast.

LÄS ÄVEN Miljöpartiet får beröm av Centerpartiet för nya cykelpaketet – och ett motförslag

Cykelsatsningen

Nya satsningar:

- Regionalt lånecykelsystem.

- Dubbelriktad cykling på vissa enkelriktade gator.

- Se över cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken.

- Trafikkontoret får i uppdrag att ta in lastcyklar som en del i leveransstrategin.

Visa merVisa mindre