Stockholm växer på Solnas bekostnad

Norrmalms stadsdelsområde föreslås växa till ytan – när nya gränser dras i Hagastan. Yta som en och en halv fotbollsplan erövras från Solna och hamnar i Stockholm.

  • Publicerad 14:18, 17 apr 2018

Nya landerövringar är inte vardagsmat i våra moderna tider, men nu är det på tapeten.

Det är Norrmalms stadsdelsområde som föreslås växa till ytan. Anledningen är att kommungränsen mellan Stockholm och Solna behöver justeras, så att den bättre följer kvarterens uppbyggnad i Hagastaden söder om Nya Karolinska.

Torg och bit av väg flyttar

Förslaget är att östra Eugeniavägen, mellan Hälsingegatan och Bellmansterrassen, och Hagaplan flyttas från Solna och istället hamnar i Stockholms stad.

Området är 1,1 hektar stort, vilket motsvarar ungefär 1,5 fullstor fotbollsplan.

De rosa ytorna är områdena som föreslås flytta från Solna till Stockholm. Bild: Stockholms stad

Blomvattning ska skötas av Stockholm

Flytten av gränsen innebär praktiskt bland annat att Norrmalms stadsdelsnämnd blir ansvarig för skötseln av blom- och buskplanteringar på Hagaplan och Eugeniavägen.

Hagaplan är det nya torget i Hagastaden, som ska bli stadsdelens största och viktigaste offentliga stadsrum. Det ska bli även bli entrétorg för Nya Karolinska.

Detaljplanen ska under året ut på granskning och klubbas i Stockholms kommunfullmäktige preliminärt nästa år. Hagaplan kan börja byggas tidigast 2022.