Småhusägare får högre utgifter när tomträttsavgälderna höjs. Foto: Sanna Källdén

Stockholm tvingas ta om beslutet kring höjda tomthyror

Det gick inte helt rätt till när Stockholms stad fattade beslut om att höja tomträttsavgälden för flerbostads- och villaägare.

  • Publicerad 22:59, 25 jan 2017

I december fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om att höja markhyrorna för att på sikt dra in 600 miljoner mer till staden varje år.

Beslutet föregicks av hård kritik från såväl villaägare, Hyresgästföreningen och från den politiska oppositionen och beslutet överklagades kort efter att klubban slagit i bordet.

Strid i fullmäktige om nya markhyrorna – beslutet skjuts upp

En av de som överklagade var oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) – med hänvisning till att den ändring av förslaget som gjordes inför beslutet aldrig skickades på remiss till exploateringsnämnden.

Moderaterna överklagar beslut om höjd markhyra

Joakim Larssons överklagan ger nu viss effekt.

Beslutet om tomthyrorna ska tas om, enligt en skrivelse från kommunstyrelsen.

Ärendet ska nu ut på en extra remissrunda till exploateringsnämnden och sedan klubbas igen i kommunfullmäktige.

Innehåller i beslutet kommer enligt borgarrådet Jan Valeskog (S) inte att ändras men omtaget innebär att införandet av de nya avgifterna försenas.

Nytt förslag på markhyrorna – de är förlorarna

Det hela kan också ses som en nesa för den rödgrönrosa majoriteten.

– Det finns enligt våra jurister en liten risk för att ett överklagande skulle vinna gehör i förvaltningsrätten och därför gör vi så här, säger Jan Valeskog.

Även om ett eventuellt fel nu rättas till är Valeskog märkbart irriterad över Moderaternas överklagan.

– Det här kommer inte ändra något i sak. Det kommer bara att kosta pengar och ta mer tid, säger han.

Måste följa lagen

Joakim Larsson anser att det är omtaget är angeläget.

– Det finns uppenbarligen en kompetensbrist hos majoriteten i hur man hanterar ärenden. Vi har sagt sedan i våras att ärendet borde ha skickats på en ny remissrunda men det har man struntat i. Vi vill inte fördröja deras möjlighet att bedriva makt. Vi vill se till att de lagar och förordningar som en kommun måste följa följs, säger han.

Lotta Edholm (L) är mycket kritisk till hur ärendet hanterats av majoriteten.

– Det här visar vilken nonchalant inställning Socialdemokraterna har till medborgarna och på den demokratiska processen. Man slarvar i ett ärende som påverkar tusentals stockholmare och som påverkar vår förmåga att bygga under lång tid framöver. Det var helt enkelt viktigare att få in pengarna till skattekassan än att respektera lagen, säger Lotta Edholm (L)

Avgiften införs successivt under fem år

Höjningen gör att småhusägare kan få en höjd tomthyra på upp till 18 000 kronor per år.

De nya avgifterna gäller också hyres- och bostadsrättshus med tomträtt.

För en normlägenhet på 77 m² innebär förslaget en maximal kostnadsökning motsvarande 1 250 kr/månad.

För motsvarande lägenhet i Skärholmen blir ökningen ca 20 kr/månad.

En lägenhet i Tensta får i stället en sänkning med ca 100 kr/månad.

De nya avgifterna ska införas successivt under fem år.

Visa merVisa mindre