Nu ska stadens ta bort eller ersätta dåligt utformade hinder längs cykelstråken. Foto: Mostphotos/Genrebilder

Stockholm tar bort hinder på gång- och cykelbanorna

Det ska bli enklare för fotgängare och cyklister att ta sig fram när staden nu plockar bort onödiga hinder.

  • Publicerad 10:03, 7 nov 2019

I våras tog Stockholm fram nya riktlinjer för hur hinder på gång- och cykelbanor ska utformas, i de fall de är nödvändiga för att stoppa smittrafik. Problemet? Staden kryllar av betongsuggor, bommar, stenar och andra hinder som är dåligt utformade för fotgängare och cyklister.

Stadens nya riktlinjer för hinder vid cykelbanor

Därför rullar trafikkontoret nu igång en satsning för att få bort alla hinder som inte är absolut nödvändiga. Enligt en inventering längs huvud- och pendlingscykelstråken i staden är det drygt 100 hinder som inte följer de nya riktlinjerna.

Inga hinder uppfyller kraven

Nu ska trafikkontoret gå igenom varje plats och antingen ta bort hindret om det inte anses behövas, eller ersätta det med något nytt som följer den nya given.

Ett krux är bara att inget av hindren som finns idag uppfyller stadens nya krav. Därför ska man först, tillsammans med företagen, ta fram nya hinder som ska testas.

Nya farthinder upprör cykelpendlare

– Till en början kommer vi välja ut cirka tio platser där olika typer av modeller ska testas, så det inte massproduceras något som inte fungerar. Sedan ska dessa utvärderas, både av de som sköter driften och trafikanter. Vi kommer utvärdera både böjbara och fasta hinder med lås till exempel, säger Gustaf Bergeröd, projektledare på trafikkontoret.

Fyra miljoner kronor har avsatts till projektet vilket beräknas täcka kostnaderna. Under nästa år rullar det igång och planen är att utvärdera testplatserna under nästa vinter. Om allt faller väl ut ska alla platser ha gåtts igenom under 2021.

Hinder vid gång- och cykelbanor ska...

Fysiska hinder på gång- och cykelbanor bör undivkas, men om de bedöms som nödvändiga ska de:

Placeras så en körbar yta finns på 1,5–1,7 meter, samt så att det ej går att passera vid vägkanten (lokal breddning av cykelbana om otillräckligt utrymme)

Placeras i förstärkt belysning, om det inte är möjligt bör hinder undvikas helt

Placeras i raksträcka där god sikt gäller, minst 20 meter fri sikt

Placeras minst 10 meter från korsning

Förses med reflexer

Uppmärksammas genom vägmarkering minst 5 meter innan hindret, vid behov räfflad

Utformas så att dagvatten inte leds till hindret, exempelvis genom lokal upphöjning.

Källa: trafikkontoret

Visa merVisa mindre