Stadshuset säger nej till SD-krav på utredning av invandringens och flyktingmottagandets totalkostnader. Foto: Andreas Jennische/Sanna Källdén

Stockholm tänker inte redovisa exakta kostnader för invandring

Stockholm kommer inte att försöka räkna ut vad invandring och flyktingmottagande kostar staden som helhet. Finansborgarråd Karin Wanngård (S) ställer sig direkt avvisande till förslaget.

  • Publicerad 11:30, 6 sep 2016

Förra hösten vägrade Sverigedemokraterna i Stockholm att föreslå en skattesats i sitt egna förslag till budget för 2016.

– I vår budget har vi istället avsatt 15 miljoner kronor till en politisk arbetsgrupp som ska granska de hittills dolda kostnaderna som uppstår på grund av massinvandringen. Efter utlåtande från arbetsgruppen kan det bli fastställt hur de ökade kostnaderna ser ut. Först därefter förslår vi att man ska besluta om skatten, sa Dan Kareliusson (SD) till StockholmDirekt i november 2015.

Sedan dess har partiet lagt fram en motion med förslag på just en sådan utredning.

”Sverigedemokraterna har vid olika tillfällen från olika förvaltningar i Stockholms stad försökt att få uppgifter om de kostnader som invandrare i Stockholm, särskilt asylsökande, medför och som belastar stadens ekonomi. Dessa frågor gäller bland annat kostnader för skolor, lärare, bostäder, byggande, kulturella projekt” står det i motionen skriven av Per Ossmer (SD), Dan Kareliusson (SD) och Martin Westmont (SD).

Blankt nej

Och nu kommer svaret från den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset. Blankt nej. Det kommer inte att göras någon utredning.

Finansborgarråd Karin Wanngård (S) ställer sig ”direkt avvisande” till förslaget att redovisa kostnader för olika etniska grupper.

Hon skriver i sitt svar på motionen att det är "ett stort ingrepp i den personliga integriteten" att redovisa kostnader för kommunal service efter födelseort och att förslaget ger uttryck för "ett grupptänkande som begränsar individuella möjligheter eftersom motionens krav ytterst syftar till att undergräva en viss grupps rättigheter".

Krånglig materia enligt tjänstemännen

Enligt stadsledningskontoret, socialtjänstförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen skulle en redovisning som den efterfrågade dessutom vara svår att göra.

”Den ekonomiska redovisningen är inte uppbyggd för att följa kostnader kopplade till hur en speciell medborgargrupp nyttjar stadens verksamheter” skriver Arbetsmarknadsförvaltningen i sitt svar.

Stadsledningskontoret påpekar att ”flyktingmottagande är en av kommunens lagstadgade uppgifter och en stor del av kostnaderna täcks av olika statsbidrag”.

Per Ossmer (SD), ny gruppledare för Sverigedemokraterna i Stadshuset, avfärdar de rent redovisningsmässiga invändningarna.

– Det är en fråga om politisk vilja och tyvärr vill majoriteten inte detta. Det är inte särskilt förvånande, säger han.

Kommer ni att presentera ett eget förslag till skattesats i ert förslag till budget för nästa år?

– Det kan jag inte svara på, det har vi inte överlagt, säger Per Ossmer.