Hindrar. Riskgrupper ska få läkemedel som förebygger hiv. Foto: Kotin Dmitrii

Stockholm ska ge hiv-förebyggande medicin

Läkemedel för att förebygga hiv ska erbjudas till riskgrupper inom Stockholms län med start i oktober.

  • Publicerad 07:44, 6 aug 2018

Omkring 200-250 personer i länet kan bli aktuella för att få medicinen, Preexpositionsprofylax (PrEP).

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som rekommenderat läkemedelsförmånen.

– Vi ska förebygga hiv på alla sätt vi kan. Därför gläds jag över att vi äntligen har fått nationella rekommendationer om hur vi ska använda PrEP för att förebygga hiv bland riskgrupper, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Kostnaden för medicinen blir 2 250 kronor per år och person.

Preexpositionsprofylax rekommenderas i första hand till män som har sex men män och som i en samlad bedömning av vården har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder som information om skydd bedöms otillräckliga.