Nu rivs huset från år 1881. Foto: Annica Ögren

Stockholm river 1800-talshus i City

Nu har staden beslutat att riva ännu ett 1800-tals hus. Anledningen: Byggnaden saknar kulturhistoriskt värde.

  • Publicerad 17:00, 26 feb 2017

Beslutet att riva huset Nedre Vätan 11 på Birger Jarlsgatan 31 är nu fastställt. Majoriteten av alla partier är överens i frågan då de inte ser någon anledning att motsätta sig förvaltningens förslag.

– Fasaden mot Birger Jarslgatan kommer att bevaras för att behålla enhetligheten på gatan, men övriga delar inklusive vindsvåning och tak huset kommer ersättas med nybyggnation, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Den befintliga byggnaden uppfördes ursprungligen år 1881 men har under årens lopp byggts om ett flertal gånger. Och vid ett platsbesök inne i byggnaden kunde stadens tjänstemän det konstatera att sättningsskadorna är omfattande då huset står på sankmark.

Sprickor, även på fasaden, syns tydligt och idag bedömer Stadsmuseet att huset har förvanskats så pass mycket att knappt något kulturhistoriskt värde finns kvar att ta till vara på.

– Det är ganska ovanligt att Stadsmuseet bedömer det på så vis, säger Mogert.

Rivningen kommer förmodligen äga rum någon gång under 2017, men något mer exakt datum är inte bestämt.