MILJÖMÅL. I stort sett all kollektivtrafik går på förnybara bränslen. Men regionrådet Tomas Eriksson menar att HVO behöver fasas ut för att minska utsläppen. Foto: Mitt i/Mostphotos

Stockholm nära att nå miljömålen för 2021

Färre tjänsteresor med flyg, ekologisk mat på sjukhusen och mindre utsläpp av anestesigaser. Region Stockholm är nära att nå miljömålen i sina verksamheter.

  • Publicerad 04:46, 22 apr 2021

Vi är Sveriges näst största offentliga organisation, och det vi gör spelar roll.

År 2045 ska Sverige nå netto noll utsläpp av växthusgaser, är målet.

Region Stockholms verksamheter drar sitt strå till stacken och ska innan året är slut ha halverat sin klimatpåverkan mot för tio år sedan.

Och det ser ut att redan ha lyckats. Koldioxidekvivalenterna (alla utsläppsgaser omräknade till koldioxid) har minskat från 248 000 ton år 2011 till 110 000 ton förra året. Det framgår av regionens årsredovisning.

– De faktorer som bidragit mest är att tjänsteresorna med flyg minskat kraftigt, att utsläpp av anestesigas och lustgas minskat och att patientmåltiderna nu har mindre klimatpåverkan, säger regionrådet Tomas Eriksson (MP).

Pandemieffekt på resandet

Coronapandemin har förstås påverkat siffrorna för 2020. Flygandet minskade med 85 procent. Men det ska inte stanna vid en pandemieffekt enligt Tomas Eriksson, utan en ny policy ska permanenta minskningen.

Något som också påverkats av pandemin är användningen av anestesigas, som används för att söva patienter. Färre operationer minskar användningen, å andra sidan används gasen i intensivvården som ju gått på högvarv. Trots det har utsläppen minskat med 52 procent sedan 2011.

Matsvinn

När det gäller patientmåltiderna är målet att andelen ekologiska livsmedel ska var minst 45 procent, och 2020 var man uppe i 44 procent. Totalt har klimatpåverkan minskat med 20 procent de senaste fem åren.

– Patientmåltiderna har varit lite av ett sorgebarn. Målen har varit ganska lätta att nå på våra egna sjukhus, men svårare hos de privata vårdgivarna, vilket drar ner totalen, säger Tomas Eriksson.

Matsvinnet ska också minska. 2017 slängdes 402 ton mat. När året är till ända ska svinnet ha minskat med 40 procent, och max 15 procent av portionsvikten slängas.

Kemikaliestopp

Det finns alltså en del kvar att jobba på om alla mål ska nås 2021. En uppgift blir att stoppa användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, ofta rengöringsmedel, i verksamheterna.

Och HVO, som används som drivmedel i en stor del av regionens bussar, är visserligen ett förnybart bränsle, men orsakar koldioxidutsläpp.

– HVO borde kanske fasas ut, säger Eriksson.

Sjötrafiken en miljöbov

Kollektivtrafiken har annars under lång tid varit bäst i klassen, där i princip all trafik går på HVO, biogas eller el.

Sjötrafiken är undantaget, och där övervägs nu om man ska satsa på konvertering till miljöbränsle eller till eldrift.

Hur viktiga är regionens insatser för att nå klimatmålen?

– Vi är Sveriges näst största offentliga organisation, och det vi gör spelar roll. Vi blir normgivande för andra, det är exemplets makt, säger Tomas Eriksson.

Regionen nära nå klimatmålen

Region Stockholms klimatpåverkan ska 2021 har minskat med 50 procent gentemot 2011.

Utsläppen från tjänsteresor har minskat med 85 procent.

Utsläpp av anestesigaser har minskat med 52 procent.

Andelen förnybar energi i kollektivtrafiken är 92 procent. Målet är 95 procent 2021.

Andelen ekologiska livsmedel i patientmåltider är 44 procent. Målet är minst 45 procent.

Matsvinnet ska minska. Maximalt 15 procent av portionsvikten får slängas år 2021.

Visa merVisa mindre

Tomas Eriksson MP Foto: Stefan Källstigen