Stockholm är landets minst biltäta län. Foto: Mitt i

Stockholm minst biltäta länet – men fler rullar på vägarna

Andelen stockholmarna som äger bil blir allt färre. Trots det kör fler bilar än i fjol runt på vägarna i länet.

  • Publicerad 04:58, 19 feb 2020

Stockholm är landets minst biltäta län. Förra året ägdes 394 bilar per 1 000 stockholmare, vilket är fyra färre bilar i jämförelse med året innan.

Enligt myndigheten Trafikanalys har bilägandet ökat stadigt under en längre tid, med undantag under lågkonjunkturen 2008-2009. De senaste årens minskning beror dock inte på någon lågkonjunktur, enligt Trafikanalys.

– Vi har haft en kraftig befolkningsökning de senaste åren. Det handlar helt enkelt om att befolkningen ökar snabbare än antalet bilar, säger Anette Myhr som är statistiker på Trafikanalys.


Så många bilar kör på Stockholms vägar

Diagrammet visar fördelningen av ägandet av alla bilar i Stockholms län 2019.

Loading…

Källa: Trafikanalys


Fler bilar i trafik

Men trots att stockholmarna äger allt färre bilar per tusen invånare ökar antalet bilar i stort på gatorna. Vid årsskiftet fanns 935 865 bilar i trafik – det är drygt 4 000 fler bilar än vid årsskiftet året innan.

– Ju större befolkningen blir desto fler bilar användas. Historiskt sett har vi bara sett en minskning av antalet bilar i samband med lågkonjunkturer, säger Anette Myhr.

Nästan hälften av alla bilar i länet är bensindrivna och mer än två av fem bilar ägs av en man.