Stockholm får underkänt när det gäller sortering av matavfall. Foto: Arkivfoto

Stockholm klarar inte mål för sortering av avfall

Minst hälften av allt matavfall ska sorteras 2018, enligt ett nationellt mål. Men i Stockholm är det bara 28 procent som sorteras. – Det är pinsamt, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

  • Publicerad 14:02, 7 nov 2018

Stockholm är sämst av landets tre största städer på att sortera matavfall. Visserligen ökade andelen som sorteras från 18 procent i fjol till 28 procent i år – men ökningen är för långsam. I både Göteborg och Malmö sorterades omkring 40 procent redan 2015.

För 2018 finns ett nationellt mål att minst hälften av allt matavfall ska sorteras. Men det klarar inte Stockholm – här sorteras inte ens en tredjedel.

– Det är pinsamt att vi inte är bättre, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Sen start i Stockholm

Hon menar att det finns flera skäl till att Stockholm ligger efter.

– Idag kan inte alla sortera matavfall eftersom det inte finns plats i alla flerfamiljshus. Sedan var vi väldigt sena i starten. Vi har inte haft matavfallsinsamling särskilt länge, medan många andra kommuner har haft det under många år. Det är skamligt att vi inte börjat tidigare. Det är en politisk fråga och man förstod inte hur viktigt det här var från början.

Det sa du även när du satt i den rödgrönrosa majoriteten och hänvisade då till tidigare allianspolitiker. Men nu är de dina kompisar i det nya styret – hur ska det gå?

– Nu tror jag att alla förstå vikten av det här och det tror jag inte att man gjorde för 8-10 år sedan på samma sätt.

Anläggningen i Högdalen försenad

Trots att Stockholm inte klarar det nationella målet har man för egen del satt ett ännu ambitiösare mål. 2020 ska 70 procent av stadens matavfall återvinnas biologiskt. Men det målet kommer man inte heller att klara.

Stockholms lösning för att öka sorteringstakten är en anläggning för optisk sortering i Högdalen. Du sorterar matavfallet hemma genom att lägga det i en grön plastpåse. Sedan kastar du den gröna påsen bland de andra hushållssoporna. På anläggningen sorteras sedan de gröna påsarna ut.

Men anläggningen är försenad och kommer inte att vara klar 2020.

– Den kommer inte att vara klar förrän i slutet av 2021 och den kan vara i full drift först 2022, säger Katarina Luhr.