Hornsgatan är den plats i Stockholm där luften är som allra sämst. Foto: Erik Lejdelin

Stockholm bommar målen för frisk luft – Hornsgatan värst

Luften i Stockholm mår inte tillräckligt bra. Miljömålen missas återigen. Trots det är luften friskare än i fjol.

  • Publicerad 04:41, 11 jan 2020

– Alla barn i Stockholm har rätt att andas frisk luft, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Men mätningarna över året som just tagit slut visar att de än så länge inte den har rätten. Stockholm missar nämligen riksdagens miljömål om frisk luft på samtliga fyra mätstationer i staden.

Timmedelvärdet av kväveoxider får enligt riksdagens mål inte överstigas mer än 175 gånger per år. På Hornsgatan, den plats i staden där kväveoxidhalterna är som allra högst, hände det 1 016 gånger förra året.


Så frisk är luften

Diagrammet visar hur många gånger timmedelvärdet passerat det tillåtna kväveoxidhalten under 2018 och 2019. Timmedelvärdet på 60 ug/m3 får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår.

Loading…

Källa: Stockholms & Uppsala Läns Luftvårdsförbund.


Luftkvaliteten bättre

Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Trots att Stockholmsluften inte lever upp till riksdagens mål har den förbättras i jämförelse med i fjol. Störst förbättring skedde vid mätstationen i närheten av E4/E20 på Lilla Essingen.

– Trots att utvecklingen går åt rätt håll så har vi långt kvar innan vi uppnår en bra luft i hela Stockholm, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Minskad biltrafik kan vara orsaken

Enligt luftvårdsförbundet, som analyserat värdena, kan ovanliga väderförhållanden tillsammans med den milda och blåsiga vintern vara en av förklaringarna till att luften nu blivit friskare. Men också minskad biltrafik och allt fler miljöbilar.

– Vi når ändå inte miljömålen. Därför är det viktigt att vi nu inför den nya miljözonen på Hornsgatan, vilket gör att de bilar som släpper ut allra mest kvävedioxider inte längre får köra där. Barnens rätt att andas frisk luft går före rätten att köra smutsiga bilar där luften är som sämst, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).