Stillsamma stridsflyg på väg mot Tullinge

Två Draken-flygplan i rondellen. Det kan möta besökarna och invånarna i Rikstens Friluftsstad snart. Frågan ska avgöras politiskt. – Får vi klartecken från kommunen kan monumentet vara på plats redan till sommaren, säger Gunnar Persson på F18 kamratförening.

  • Publicerad 00:55, 3 mar 2020

Under 40 år dånade ljudet av stridsflygens motorer på F18 i Tullinge. Verksamheten upphörde 1985.

Entusiaster vill bygga monument

Nu står en rad entusiaster redo att uppföra ett monument som knyter an till platsens historia.

Ett Draken J35B på väg att förberedas för avfärd vid F 18 Tullinge. Bilden är tagen någon gång 1965-1967 Foto: F18 Kamratförenings bildarkiv.

Två plan 2,5 meter gånger 1,80 meter är planerade för rondellen vid infarten till Rikstens friluftstad.

Sponsorer och intresse finns

Sponsorer finns redan. Det gör också ett stort intresse enligt Gunnar Persson som en gång jobbade på F 18 i huset där Biograf Sländan ligger i dag.

– Skolor och förskolor jobbar med platsens historia. Ungarna väntar på att det är monumentet ska komma upp. Det finns en modell i Rikstens skola redan och även Ica-handlaren vill ha ett flygplan i sin affär, säger Gunnar Persson som i dag är kanslichef på F18 kamratförening.

Flygplan på väg att dras ut ur bergshangaren. Bilden är tagen någon gång 1965-1967 Foto: F18 Kamratförenings bildarkiv

Väntar på take off

Entusiasterna och finansiärerna väntar nu på klartecken från kommunen.

– Det här är ett offentligt konstverk som inte kommer att kosta kommunen ett öre. Det är ovanligt, säger Anders Thorén som är gruppledare för Tullingepartiet.

Partiet har hjälpt till med både kontakter med kommunen och i att få tag på sponsorer.

– Det här är ett minnesmärke som vi vill att Rikstensborna ska få, säger Anders Thorén.

Gunnar Persson och Anders Thorén  i rondellen. Foto: Pekka Pääkkö.

En modell har funnits för påseende i kommunhuset. Enligt Anders Öttenius som är chef för stadsmiljö på Botkyrka kommun är tongångarna kring monumentet positiva.

Politiskt beslut väntar

Enligt Öttenius blir monumentet ändå en fråga för politikerna.

– Jag vill se ett politiskt beslut om att vi mottar den här gåvan från föreningen och upplåter mark för den, säger Anders Öttenius.

Frågan ska först avgöras av samhällsbyggnadsnämnden och sedan i kommunstyrelsen.

”Rent allmänt ser vi positivt på förslaget eftersom det anknyter till Rikstens historia, som flygflottilj” skriver Gabriel Melki (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen till Mitt i.

Fakta

Startade efter andra världskriget

1946: Södertörns flygflottilj/F18 Tullinge startar.

Enligt dåvarande ÖB skulle F 18 främst verka som skydd för marinen och basområden i södra Stockholmsregionen.

1974: Flygplatsen avvecklas som jaktflottilj.

1974-1985: Militära skolor verkar på platsen, däribland stridslednings- och luftbevakningsskolan. Under de åren är aktiviteten med landningar och starter stor i Tullinge.

 

Källa: F 18:s kamratförening/Wikipedia.
Visa merVisa mindre