Sjövägen får fler hållplatser 2020. Foto: Mostphotos

Sticklingebryggan byggs om för pendelbåtstrafiken

Majoriteten satsar 10 miljoner kronor för att anpassa Sticklingebryggan till pendelbåtstrafik. – Centrala delarna av Stockholm inklusive Lidingö är ju ”staden på vattnet”, Nordens Venedig, säger Göran Tegnér (L).

  • Publicerad 05:00, 26 nov 2019

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade förra veckan att satsa 10 miljoner kronor på anpassa Sticklingebryggan för pendelbåtstrafik.

– Nu äntligen satsar SL på båtpendlingen. Då måste vi ha bra bryggor för det, säger Peder Hagen (M), vice ordförande i Teknik och fastighetsnämnden.

Får gångväg och parkering

Bryggan kommer att får en betongponton så att båtar kan angöra bryggan även vintertid. Bryggan tillgänglighetsanpassas genom en gångväg mot bryggan med belysning och väderskydd byggs samt en anordning för att förbättra av- och påstigning. Cykel- och bilparkering ordnas intill bryggan. I samband med detta kommer även vissa renoveringar att utföras på Mor Annas brygga. 

Från och med nästa år kommer pendelbåtarna att går till Storholmen Södra och Mor Annas brygga året runt. Det innebär att skolpendlingen mellan Storholmen och Sticklinge skola kan ske med reguljärbåt och inte som idag med upphandlad skolskjuts.  Detta medför en besparing för staden på drygt 6 miljoner kronor.

Allt fler väljer att ta Sjövägen från Lidingö

Trivselfaktor att pendla med båt

L-politikern Göran Tegnér, ledamot i Teknik- och fastighetsnämndnen menar att satsningen på pendelbåtslinjen 80 är positiv för Lidingöborna.

– Den innebär halverade väntetider och åretrunttrafik för Sticklingborna. De får ytterligare ett alternativ till bil och buss.

Att pendla med båt anses också ha en högre trivselfaktor och passar Lidingö som skärgårdskommun nära innerstan, menar han.

– Centrala delarna av Stockholm inklusive Lidingö är ju ”staden på vattnet”, Nordens Venedig, säger han.