Eva Nisser i fastighetsägareföreningen på platån i Drevinge där krossen planeras Foto: Stefan Källstigen

Stenkross i Drevinge oroar Nackabor

Skanska planerar att bygga en stenkross i ett obebyggt naturområde i Nacka. Grannar är oroliga för buller och damm. Nära 2000 har skrivit på en protestlista. – Det är fullständigt vansinnigt att lägga en stenkross på toppen av ett berg, säger Eva Nisser, ordförande i fastighetsägareföreningen.

  • Publicerad 11:12, 21 feb 2019

Vi befinner oss i Drevinge, i ett naturområde mellan Saltsjöbadsleden och Duvnäsviken. 

I dag är platån ett obebyggt naturområde där trafiken från Saltsjöbadsleden blandas med vindens sus. I framtiden vill Skanska ha en stenkross här.

Naturområdet där Skanska vill anlägga stenkrossen ligger på en platå i Drevinge med utsikt över Duvnäsviken och bostadsområdena i Saltsjö–Duvnäs och Tollare

Eva Nisser, ordförande i Saltsjö–Duvnäs fastighetsägareförening, hävdar att stenkrossen kommer att beröra cirka 10 000 människor i form av buller och damm. Drygt hälften av invånarna i Nacka kommer att beröras av trafiken till och från stenkrossen, lastbilar som ska köra sten till och från krossen.

Eva Nisser, ordförande i Saltsjö–Duvnäs fastighetsägareförening

I tisdags hade 1 749 personer skrivit på en protestlista mot den planerade krossen. Förutom protestlista har grannar uppvaktat kommunens politiker och i helgen gjorde några av grannarna ett simulerat ljudtest, ett ljudtest som visade på bullernivåer långt över de tillåtna.

Förutom buller kommer krossen även orsaka stendamm

– Det är fullständigt vansinnigt att lägga en stenkross på toppen av ett berg, där den kommer att orsaka både ljud och damm, säger Nisser.

Nacka kommun har tidigare sagt nej till en stenkross, vid det tillfället i Älta. Avgörande i det fallet var att stenkrossen planerades på en plats som låg i direkt anslutning till bostäder.

Eva Nisser och andra grannar har genomfört ett simulerat bullerprov för att ta reda på hur mycket buller stenkrossen orsakar.

Enligt Eva Nisser förskräckte bullernivåerna så pass att en granne som bor på andra sidan Duvnäsviken började gråta. Skanska säger att bolaget kommer sätta upp bullerskyddande containrar.

En bäck rinner genom området där Skanska planerar för stenkrossen, i en del av naturområdet som enligt Eva Nisser har känsligt djur- och växtliv.

Fakta

Två stenkrossar finns i Nacka

I dag finns två stenkrossar i Nacka:

Lagnövägen och Kvarnholmen. I Lagnö har stenkrossen sprängts ned i berget.

Källa: Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Visa merVisa mindre

Fakta

Kvävet kommer från sprängämnen

Kväve förekommer i gasformer i atmosfären.

I mark och vatten fungerar kväve som näringsämne.

Vid sprängning av berg används sprängämnen som innehåller mycket kväve. En vanlig miljöeffekt vid sprängning är att stora mängder kväveföreningar tillförs mark och vatten lokalt.

Såväl i vatten som luft fungerar kväve som näringsämne för växter. I vattnet orsakar kväve algblomning. Om mycket kväve tillförs i vattnet kan kvävet omvandlas till ammoniak som är extremt giftigt för vattenlevande djur och kan leda till fiskdöd.

Källa: Johannes Knulst, länsstyrelsen
Visa merVisa mindre