kan rivas. Stenhamraskolan behöver ett uppsving enligt kommunalstyrelseordförande Johan Elfver (M), någon som kan möjliggöras av bygga nya lokaler. Foto: Stefan Källstigen

Stenhamraskolan kan flyttas

Att Stenhamra centrum står inför förändringar har varit planerat länge. Nu har ett nytt beslut tagits där man vill flytta på Stenhamraskolan. Till våren ska medborgarna få tycka till.

  • Publicerad 05:00, 24 jul 2022

Planerna på att förändra och bygga om i Stenhamra centrum har stått på agendan i flera år.

– Ambitionen är att bygga småskaligt med en lantlig småstadskärna. Det är så vi uppfattat att våra invånare vill ha det, att de vill ta vara på landsbygdskänslan, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu har ett nytt inriktningsbeslut tagits av kommunstyrelsen att flytta Stenhamraskolan från centrum, och bygga en ny skola vid Uppgårdsskolan.

– En flytt av skolan skulle bland annat skapa mer plats och ge möjlighet att utveckla en större sammanhängande småstadskärna i centrala Stenhamra. Flertalet av Stenhamraskolans byggnader är i så dåligt skick att de inte bedöms vara värda eller möjliga att bevara, säger Niki Sandström, planarkitekt på Ekerö kommun.

Ska få tycka till

När skolan flyttats är tanken att en blandning av bostäder, verksamheter och service ska ta nuvarande skolplats. Stenhamraskolan kommer fortsätta sin verksamhet i nya lokaler, med årskurs F-6 som innan.

– Barn och unga är vår viktigaste investering inför framtiden, så det känns som ett bra beslut att utveckla deras skolmiljö, säger Johan Elfver (M).

Målet med projektet är att skapa en levande småstadskärna med olika typer av mötesplatser i Stenhamra. Foto: Ekerö kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen har de senaste månaderna utrett olika alternativ för Stenhamraskolan, detta i samråd med både lärare och elever på skolan, samt andra förvaltningar. Det man kommit fram till är att de positiva aspekterna av en flytt överväger de negativa.

Nästa steg är att låta tjänstemännen utreda om inriktningsbeslutet är möjligt och se om byggprocessen är gångbar och fungerar i praktiken. Efter det kommer beslutet upp på samråd nästa år då medborgarna får en chans att tycka till.

– Det är en jättefin plats och vi tycker det är viktigt att skynda långsamt, demokrati tar tid och det ska det göra, säger Johan Elfver.

Förhoppningen är att ha en antagen detaljplan hösten 2024.

– När skolan kan vara på plats är för tidigt att svara på men preliminärt ett par år efter att planen är antagen, säger Niki Sandström.

Johan Elfver (M), kommunalstyrelsens ordförande, upplever att många flyttar till Färingsö för att känna landsbygdskänslan, något som han vill ta vara på i ombyggnationerna av Stenhamra Centrum. Foto: Privat

Här är planen

Men vad är det då som ska göras i Stenhamra centrum?

Planen är att bygga fler bostäder, ett bibliotek och en matbutik. Man vill också skapa ett utökat serviceutbud, förbättra grönområdena, omdisponera parkeringsytorna samt skapa ett tydligare stråk för gående och cyklister.

En annan del av processen att göra Stenhamra centrum mer levande är planerna på två nya förskolor i utkanten av centrum. Detta har nyligen varit ute på samråd och har alltså kommit längre i processen än planerna gällande Stenhamraskolan. Kommunen uppger att en granskning av de inkomna åsikterna av förskolorna ska göras i slutet av året.

Visa merVisa mindre

Fortsatt tuffa tider för Ekerös lantbrukare

Nyheter "Det är lite läskigt, man vet ingenting" En har dragit ner på elförbrukningen. En annan har börjat använda gödsel, en plötslig bristvara, sparsamt. Lantbrukare i Ekerö lever med fortsatt osäkerhet på grund av skenande priser och det oroliga...fredag 12/8 16:05

Nu finns slingor för terrängcykling vid Ekebyhovsbacken

Nyheter "Jobbar med att få i ordning spåren" Är du cyklist på Mälaröarna behöver du inte längre nöja dig med plana asfalts- och grusvägar. Nu kan du ge dig ut i skogen med hojen och betvinga naturen.fredag 12/8 16:03

Grönt ljus för valstugor i Ekerö centrum

Nyheter Alla partier i kommunfullmäktige deltar Från den 8 augusti har polisen gett tillstånd för valstugor att stå uppställda i Ekerö centrum inför valet den 11 september.fredag 12/8 8:50