DEMONSTRERAR. Jan Melakoski och Kicki El Gomati tycker inte att det är säkert för spärrvakterna att arbeta ute i biljetthallen. Foto: Ingrid Johansson

Stationsvärdar kan tvingas ut ur kuren – protesterar

Stationsvärdar som står mitt i biljetthallen och välkomnar resenärerna. Det föreslås nu i trafiknämnden. Men det uppskattas inte av facket.

  • Publicerad 13:31, 23 sep 2020

Vi är ju ensamma.

Butiker, kiosker och annan service vid t-banan och pendelstationerna. Dessutom mer reklam, företrädesvis på busskurerna. Och mer foliering, alltså att stora ytor kläs in med reklam.

Så vill Region Stockholms trafikkontor göra för att öka på intäkterna.

De menar också att förutom mer service är trygghet något som efterfrågas av resenärerna.

Flyttas ut

För att göra stationerna tryggare föreslås att stationsvärdarna flyttar från spärrkiosken och ut i biljetthallen.

Men om det blir tryggare för resenärerna, så blir det otryggare för personalen. Det anser fackförbundet Seko.

Demonstrerar

På tisdagen, inför trafiknämndens sammanträde där förslaget var uppe för beslut, demonstrerade de utanför trafikförvaltningens kontor.

– Det handlar främst om vår säkerhet. Vi blir väldigt utsatta ute i biljetthallen, säger Jan Melakoski, som jobbar som spärrvakt i tunnelbanan.

Blir personligt

Trafikkontoret menar å sin sida att om stationsvärdarna arbetar ute i biljetthallen så ökar ”kundvärdet”.

”Stationsvärden har stora möjligheter att heja på kunderna vilket skapar igenkänning och personlighet som i sin tur ökar kundvärdet och minskar risken för fusk” skriver de.

Jobbar ensamma

Resenärerna kan också lättare få hjälp med problem och att till exempel fixa biljetter själva i automaterna.

– Väktarna i tunnelbanan jobbar två och två, och är utbildade att ta hand om stök. Vi är ju ensamma. Det blir otryggt. Och så förväntas vi ingripa mot plankare också, säger Jan Melakoski.

Klirr i kassan

En satsning på utökad service och reklam i kollektivtrafiken har pågått sedan några år, och genererat mer än 100 miljoner kronor per år, enligt trafikkontoret.

Den marknadsanalys som nu gjorts har utmynnat i en priolista utifrån resenärernas önskemål:

✔️ Kiosker (typ Pressbyrån).

✔️ Caféer alternativt kaffeförsäljning.

✔️ Posttjänster – att kunna hämta paket.

✔️ Hämta beställda livsmedel.

✔️ Eluttag för laddning av telefoner.