Brister. Skolinspektionen gör insats efter långvariga problem på Storvretskolan. Foto: Claudio Britos

Staten ingriper mot skola i Botkyrka

Idag beslutade Skolinspektionen om statliga åtgärder på Storvetskolan, något som myndigheten aldrig tidigare gjort. Det efter att Botkyrka kommun har misslyckats med att åtgärda de problem på skolan som myndigheten under flera år har påtalat.

  • Publicerad 11:19, 9 jan 2019

Det var under Skolinspektionens tillsyn av förskolor och skolor i Botkyrka kommun under hösten 2016 som man uppmärksammade de allvarliga problemen på Storvretskolan. Problemen gällde brister i studiero och trygghet, och bland annat konstaterade inspektörerna att elever utsatte andra elever för både fysiska och verbala kränkningar, särskilt i de yngre årskurserna.

”Omfattningen av bristerna inom trygghet och studiero innebär sammantaget att elevernas förutsättningar att nå målen för utbildningen allvarligt försvåras”, skrev Skolinspektionen i sin rapport då.

Botkyrka kommun har hotats med ett vite på 700 000 kronor och har sedan dess tagit fram en plan för att komma tillrätta med problemen, men efter flera uppföljande inspektioner har man inte lyckats. Nu beslutar Skolinspektionen om statliga åtgärder på skolan – alltså att själva gå in för att styra upp situationen på skolan. Något som aldrig gjorts tidigare på en skola.

"Huvudskälet till att Skolinspektionen vidtar statliga åtgärder för rättelse är att Botkyrka kommun under lång tid inte avhjälpt de omfattande brister som Skolinspektionen konstaterat på Storvretsskolan. Skolinspektionen har vid två tillfällen förelagt Botkyrka kommun med vite utan att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder. Botkyrka kommun har därmed inte följt Skolinspektionens föreläggande och Skolinspektionen bedömer att missförhållandet är allvarligt", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu ska två särskilda rådgivare anställas på heltid för att jobba på Storvretsskolan för att se till att bristerna rättas till.

"Skolinspektionen kommer också att säkra att kompetensutveckling av skolans lärare genomförs. Botkyrka kommun är skyldig att stå för kostnaderna för alla insatser", skriver myndigheten vidare.

Statliga åtgärder är det sista steget som Skolinspektionen tar till när det gäller kommunala skolor. Myndigheten har dock ingen möjlighet att stänga en kommunal skola.

Men problemen för kommunens utbildningsförvaltning slutar inte där. Under uppföljningen av Storvretsskolan har Skolinspektionen upptäckt problem på Skogsbackskolan och inleder nu en tillsyn av lågstadieskolan.

Ändrar fokus

I samband med beslutet har Skolverket beslutat att framför allt fokusera på att stötta kommunens styrning av skolan, enligt ett pressmeddelande från Skolverket. Tidigare har Skolverket erbjudit handledning till rektor och skolans ledningsgrupp genom Skolverkets insats Samverkan för bästa skola.

– Till skillnad från Skolinspektionen har vi inte möjlighet att ställa krav på att skolorna ska genomföra åtgärder. Samverkan för bästa skola bygger på ett erbjudande om stöd för långsiktiga förbättringar. Vi har inte mandat att tvinga skolor att göra förändringar. Det innebär att arbetet inte alltid kommer igång i en skola på det sätt vi önskar. Tyvärr har vi haft den situationen på Storvretskolan, säger Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket.

BotkyrkaDirekt söker utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Stora problem med kränkningar och stök på Storvretsskolan – hotas av böter

Hotas av miljonböter för skolbrister – vill slippa betala

Miljonsmäll för brister på skolor

Brunnaskolan slipper betala 700 000 i böter

Vad innebär beslutet?

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. 

Källa: Skolinspektionen