Startskottet: 700 nya bostäder i Hagsätra

700 lägenheter ska byggas i västra Hagsätra. Det är startskottet för projektet Fokus Hagsätra-Rågsved som innebär att totalt 3 000 nya bostäder ska byggas de närmaste åren.

  • Publicerad 10:00, 24 aug 2018

Med Fokus Skärholmen som förebild ska Fokus Hagsätra Rågsved utveckla Hagsätra och Rågsved med 3000 nya bostäder, service, grönytor och ökad trygghet.

Först ur är västra Hagsätra där det ska byggas 700 lägenheter, varav 200 studentbostäder, en ny förskola och en kyrka för Etiopiska kyrkan. Dessutom planeras för en upprustning av parker och en översyn av Hagsätra centrum.

Ikano Bostad, som är tomträttsinnehavare i stora delar av området, får markanvisning för majoriteten av bostäderna. Dessa är preliminärt planerade som hyresrätt med option för bostadsrätt. 

I anslutning till Hagsätra tunnelbanestation planeras för 200 studentbostäder. Ytterligare en byggaktör föreslås få en markanvisning för 60 lägenheter ï exploateringsnämnden i september.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbetet börjas.