Skogstomt. Här i skogsdungen söder om Ösbyskolan, precis bredvid vändplanen, planeras det nya äldreboendet. Foto: Eva Tonström

Startskott för nya äldreboendet

Fem till sex våningar med plats för 80 personer, så ser planen ut för det nya särskilda boendet för äldre som ska byggas i Gustavsberg.

  • Publicerad 09:55, 13 sep 2021

Förra veckan gav kommunen grönt ljus till att starta planarbetet för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre i Gustavsberg.

Boendet är tänkt att bli fem till sex våningar högt och rymma cirka 80 platser för äldre. Tomten där man vill bygga ligger vid Skärgårdsvägen, infarten Ösby skolväg, söder om Ösbyskolan. Där ligger i dag ett gruppboende för vuxna med funktionshinder, som då blir grannar med det nya äldreboendet.

Gustavsgården stängs

Mitt i har berättat tidigare att behovet av särskilda boenden för äldre i Värmdö kommun är stort. En anledning är att Gustavsgården ska läggas ned på sikt på grund av att byggnaderna är i för dåligt skick. Då behöver cirka 100 äldre en ny plats.

Med det nya boendet bedöms trafiken öka på Ösby skolväg eftersom personal, besökare och leverantörer ska kunna ta sig dit. Därför ska en trafikutredning genomföras för att bedöma vilka åtgärder som behövs göras för att säkerställa en bra trafiksituation för barn, andra gående och cyklister.

Även en naturinventering av området ska göras, och en barnkonsekvensanalys eftersom man bygger så pass nära Ösbyskolan, enligt kommunen.

Det kan även bli aktuellt att lyfta in det befintliga LSS-boenden i planarbetet för att möjliggöra ombyggnation- och tillbyggnation om det finns behov av det, enligt kommunen.

Detaljplanen kan antas tidigast hösten 2023. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens planutskott den här veckan.

Kommunen vill avveckla Gustavsgården

Nya boendet

Vad: Särskilt boende för äldre, 80 platser

Var: Hörnet Skärgårdsvägen-Ösby skolväg, söder om Ösbyskolan

När: Detaljplanen kan antas tidigast hösten 2023

Visa merVisa mindre