Kritiska. Ivan Sundberg, Hans Nicolausson och Jan Åkerblom bor närmast fältet och är överrumplade över planerna. "Det är den största grönytan efter Grimsta man ger sig på. Det var nog ingen som trodde det skulle bli aktuellt nu", säger Jan Åkerblom. Foto: Mikael Andersson

Starka reaktioner på byggplanerna i Nälsta

Upp till 400 nya bostäder och en skola för 600 elever planeras på Nälstafältet. 2024 kan bygget vara igång, men reaktionerna är kraftiga bland boende i området.

  • Publicerad 12:20, 11 maj 2021

Vi har kunnat gå rätt ut på ängarna varje dag sedan 1973.

När kraftledningarna i Stockholm grävs ned i marken lämnas fältet öppet för bostadsbyggen. Det märks nu i Nälstastråkets norra utkanter.

Planerna på 200-400 bostäder, en skola för 600 elever och parkeringshus i underjorden presenterades på hemsidan växer.stockholm för ett par veckor sedan. I höst ska staden ha valt ut en lämplig byggaktör.

Populärt bland hundägare

Reaktionerna i området är starka. Det stora Nälstafältet är populärt bland hundägare, motionärer och barnfamiljer.

– Jag har inte hört någon som gillar planerna. På marken där isbanan bildas på vintrarna ska det byggas höghus. Fältet "stängs" från Vinstavägens håll och det blir inte tillgängligt på samma sätt, säger Johanna Linder som bor i området.

Kritiska. Jan Åkerblom, Hans Nicolausson, Ulla-Britt och Ivan Sundberg, Mahad Malingur, Maria Pilblad, och Johanna Linder är några av de boende i området som är emot planerna. "Det här en grön kil som helt borde fredas från bebyggelse", säger Ivan Sundberg. Foto: Mikael Andersson

Förslagen ska vara anpassade till de befintliga husen

Skrivit namnlistor

Namnlistor mot planerna är på väg in, berättar andra boende som Mitt i träffar. De är både förvånade och kritiska.

– Vår dotter såg planerna via Facebook, man tycker att vi som bor närmast borde fått någon information. Det känns som att exploateringskontoret smugit under radarn. Att man kommit betydligt längre i projektet än man ger sken av, säger Ivan Sundberg som bor i radhus på Ryttmästarvägen.

Han är en av dem som kommer påverkas mycket av byggplanerna.

– Vi har kunnat gå rätt ut på ängarna varje dag sedan 1973. Nu får vi ett trevåningshus framför oss som skymmer ängen helt.

"Ska vara anpassade"

Frida Månsson, projektledare på exploateringskontoret, förstår reaktionerna.

– Det är väldigt känsligt att bygga alldeles intill de befintliga radhusen. Det är en viktig aspekt för oss att inte komma för nära. Förslagen ska vara anpassade till de befintliga husen.

Ingrid Gruneau från Vällingby är en av många hundägare som är ute i stråket när Mitt i är på plats. Hunden Charlie är pigg och springer runt på ängen. – Jag fick honom för fem år sedan och har kommit hit sedan dess. Jag hörde precis om byggplanerna. Det är synd, de borde låta bli ängarna helt. Det finns bättre platser att bygga på. Foto: Mikael Andersson

Luftledningarna grävs ned för att säkra energidriften för framtiden. Områden som tidigare var omöjliga att bebygga blir snabbt möjliga.

– Det är klart att vi alltid letar mark som kan utvecklas. Jag tror att boende ska läsa i översiktsplanen om var vi kan tänka oss att utveckla områden på sikt. Men ett jämförelseförfarande är inget vi informerar medborgarna om. Det är en metod vi ibland använder för att hitta byggaktörer att anvisa mark till, säger Frida Månsson.

Kan börja byggas 2024

Detaljplaneprocessen väntas starta under hösten och ta två år. Tidigaste byggstart blir år 2024.

– Vi trodde att parken skulle bevaras i sin helhet som friluftsområde. Att byggplanerna som funnits stoppats för all framtid, säger Ivan Sundberg.

Bostäder planeras bland annat framför Ryttmästarvägens befintliga radhus mot Nälstafältet. Foto: Mikael Andersson

Många byggaktörer intresserade

Det har tidigare funnits planer på att bebygga Nälstafältet, men kraftledningarna har satt stopp för planarbetena att komma igång.

Men 2015-2016 grävdes luftledningarna ned längs Vinstavägens sida mot Nälstafältet.

2018 gjorde staden en exploateringsutredning för området. Runt 15 byggaktörer som tidigare visat intresse för att på platsen har nu fått chans att lämna sina förslag på hur man kan genomföra projektet.

Nya gång- och cykelvägar ska samtidigt byggas för att göra det lättare att ta sig runt i området.

Visa merVisa mindre