Stark kritik mot nya Järfälla sportfält

Det råder politisk oenighet om det nyligen lanserade Järfälla sportfält. En starkt kritisk Lennart Nilsson (KD) menar att kommunstyrelsens ordförande kortsluter demokratin.

  • Publicerad 16:21, 20 jun 2018

Förra veckan presenterade kommunen sin avsiktsförklaring för Järfälla nya sportfält. Kommunen, tillsammans med App och dotterbolaget Gärahov, vill bygga bostäder, sportanläggningar och skolor på området runt ishallen och simhallen.

Förslaget lades fram som ett ordförandeförslag till det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 11 juni.

Stor oenighet

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på återremiss. Moderaterna och Vänsterpartiet valde i andra hand att inte delta i beslutet medan Kristdemokraterna och Liberalerna i andra hand  yrkade på avslag.

Efter stor oenighet beslutade man ändå att gå på ordförandeförslaget och skriva på avsiktsförklaringen.

Lennart Nilsson är gruppledare för Kristdemokraterna och är starkt kritisk till beslutet.

– Det här var ett extrainsatt kommunstyrelsemöte där ordföranden lägger fram ett oberett förslag där man i princip ger bort ett avtal till ett företag vi inte vet något om, säger han. 

Man kortsluter demokratin

Lennart Nilsson (KD)

Lennart Nilsson är främst kritisk mot att företaget inte har genomgått en oberoende tjänstemannagranskning. Han är inte kritisk till en idrottssatsning, men tycker att tillvägagångssättet är under all kritik.

– Om man skall överlåta till marknaden att utveckla området så måste det ske i konkurrens för att säkerställa att bästa kvalité till bästa pris tilldelas uppdraget, säger han.

Lennart Nilsson vill gå så långt som att Claes Thunblad hotar den demokratiska processen.

– Så som Claes Thunblad presenterat det här är unikt, att skriva fram ett ordförandeförslag. Man kortsluter demokratin och hur den är tänkt att fungera. Jag blir orolig. Järfällaborna förtjänar beredda och genomarbetade förslag så att man får kvalité för sina pengar, säger han.

Claes Thunblad svarar via mail att ”tjänstemännen har arbetat med en plan för idrottsfältet i över två år på uppdrag av fullmäktige”. Han menar vidare att de haft i uppdrag från kommunstyrelsens att titta på möjligheten för en extern part att vara med och finansiera.

De aktuella företagen har ju sen inte granskats opartiskt. Hur säkerställer du att de uppfyller kommunens krav? Går du i god?

”Kommunen har gjort bedömningen att bolagets idéer är intressanta att arbeta vidare med och att de har erfarenhet av utveckling av liknande idrottsområden. I Samarbetskoalitionen tycker vi att det finns fog för att gå vidare med en avsiktsförklaring. Det innebär inget annat åtagande för Järfälla annat än fortsatta diskussioner för att se om vi kan komma överens. Blir det så kan det bli aktuellt att teckna avtal om markanvisning, men där är vi inte ännu.”