Tar över. Om skattebetalarna eller en privat aktör ska äga Vällingby centrum har splittrat lokalpolitikerna sedan 2019. Foto: Filip Magnusson och Lieselotte van der Meijs

Stark kritik från oppositionen efter försäljningen

Moderaterna jublar – Socialdemokraterna sörjer. Försäljningen av Vällingby centrum har varit en politisk stridsfråga sedan 2019. Affären har gått i lås med fyra månader kvar till valet, och försäljningen får stark kritik från oppositionen.

  • Publicerad 11:21, 10 maj 2022

Självklart ser vi risker med att butikshyrorna kommer höjas i Vällingby centrum

– Jag ser inte bara detta som en ekonomiskt dålig affär, utan ser även det faktum att vi nu avsäger oss rådigheten över en centrumfastighet i ett område i ytterstan där staden behövs, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Klart: Nu säljer staden Vällingby centrum

Har funnits protester

Nrep blev aktuella som nya ägare av Vällingby centrum för ett drygt år sedan, och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) är tvärtemot Karin Wanngård nöjd med intäkten på knappt 1,7 miljarder kronor.

– Vi har gjort en ekonomiskt bra affär, menar jag. Vi renodlar beståndet och fokuserar nu på kärnuppgiften, vilket inte är att driva eller äga ett kommersiellt centrum.

Karin Wanngård understryker att medborgare har protesterat mot försäljningen.

– Stockholm är en av landets rikaste kommuner och Svenska bostäder är ett välmående kommunalt bolag. Vi har råd att äga Vällingby centrum. En privat ägare har vinstmarginaler att förhålla sig till. Självklart ser vi risker med att butikshyrorna kommer höjas i Vällingby centrum.

Ville hålla i ägandet

Dennis Wedin ifrågasätter den inställningen.

– Menar vänsteroppositionen att det är en kärnuppgift att äga kommersiella fastigheter med butiker och restauranger? Är det inte bättre att skattepengarna går till kommunal verksamhet?

Wanngård anser att det finns utmaningar i Hässelby-Vällingby, bland annat finns här en svagare köpkraft än på många andra håll i staden. Detta kräver att staden har kontrollen över Vällingby centrum, menar hon.

– Dennis Wedin verkar varken vilja att vi ska äga förskolor, skolor, centrum eller allmännyttiga bostäder. Centrumanläggningarna som ingick i Boultbee-affären har i många fall det tufft än i dag, säger hon.

Vällingby centrum kan säljas innan sommaren

Kritisk. Oppositionsborgarrråd Karin Wanngård (S) anser aldrig att försäljningen skulle ha genomförts. Foto: Lieselotte van der Meijs

Tror inte på en ny "Boultbee"-affär

Det var 2007 som staden sålde 10 köpcentrum till brittiska Boultbee för 10,4 miljarder kronor. Bröderna bakom företaget misskötte centrumanläggningarna, däribland Rinkeby och Tensta centrum. En ökänd affär som blivit starkt kritiserad i efterhand, såväl inom oppositionen som i alliansen.

– Men försäljningen av Vällingby centrum har tagit tid. Vi har varit väldigt måna om att hitta långsiktiga ägare. Det är en rigorös process vi genomfört där vi varit måna om att identifiera vilka vi ens ingått dialog med, och som vi till slut säljer till. Det visar, tycker jag, att vi dragit lärdom av tidigare försäljningar, säger Dennis Wedin.

Foto: Filip Magnusson