Foto: Ulrika Lind

Stängsel kan vara en lösning

Staden, partihandlarföreningen och polisen tittar just nu på lösningar för att komma tillrätta med sopdumpningen. Eventuellt kommer parkeringen att stängslas in.

  • Publicerad 11:31, 24 maj 2016

Skyltar om att dumpning är förbjuden ska sättas upp och linjer målas för att tydliggöra vad som är gatumark och vad som är fastighetsmark. Dessutom diskuteras att stängsla in parkeringen, där sopberget finns.

– Det är exploateringskontoret som äger parkeringen och de funderar på det. Det blir besvärligt för företagarna, men de har tomt framför sina egna fastigheter och det var väl där det var tänkt från början att lastningen skulle ske, säger Cecilia Forsgren vid trafikkontoret.

Kan det bli aktuellt att sätta upp övervakningskameror?

– Vi har funderat på det. Det är inte omöjligt att vi gör en sådan ansökan. Men det kan vara svårt att få igenom.

Många tycker att platsen borde hårdbevakas under en kortare period. Kan det bli aktuellt med ordningsvakt?

– Vi provade med en bevakningsfirma för några år sedan, men det hade begränsad effekt. Då tippade de i något annat hörn. Det var väldigt dyrt också.

Sophämtningen kostar staden 1,5 miljoner kronor om året. Det skulle räcka till att anlägga en ny park, till 150 nya parkbänkar eller till att asfaltera fyra gator.

Cecilia Forsgren vill se ökad polisnärvaro, men det ser inte Daniel Granström, kommunpols vid polisområde Globen, som en lösning.

– Vi kan försöka vara där vissa tider när det är toppar. Men vi kan inte ha spanverksamhet, sådana resurser har vi inte. Nedskräpning är ett sådant ringa brott att har vi resurser över finns det annat som är prioriterat.

Läs mer: Här dumpas ett berg av sopor i smyg