För att ha råd behöver man bygga bostäder vid Högbergsgatan. Foto: Läsarbild White/Tegmark

Stan tar upp planerna på att bygga hus i park

Upprustningen av Fatbursparken blir dyrare än beräknat. För att ha råd vill staden blåsa liv i planerna på bostäder i närliggande Johan Helmich Romans park igen.

  • Publicerad 16:34, 29 nov 2017

Johan Helmich Romans park ligger norr om Fatbursparken uppe vid Högbergsgatan. Nu hoppas staden att det ska gå att bygga hus med runt 65 lägenheter i parken.

Planerna är inte nya, men har legat på is eftersom länsstyrelsen tycker att platsen är olämplig att ha bostäder på då de skulle ligga för nära tågspår. Men nu blåser staden liv i planerna igen.

– Riskfrågorna har varit en problematik. Men som jag uppfattar det kan man hantera dessa nu. Farliga transporter har varit en fråga på andra ställen i staden, men man har lösningar för detta och riskfrågorna kommer att diskuteras med länsstyrelsen, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden.

Behöver sälja för att rusta park

Men bostäderna är också aktuella igen eftersom staden behöver få in mer pengar då upprustningen av Fatbursparken blir dyrare än man tidigare trott. Staden underskattade helt enkelt hur dyrt det är att anlägga parkmark, något som framgår i ett tjänsteutlåtande av exploateringsnämnden.

Vid pilen tycker staden att man ska bygga bostäder så att Fatbursparken kan finansieras. Bild: White arkitekter

Upprustningen av parken kommer enligt nya kalkyler att kosta 199 miljoner medan markförsäljningen i JH Romans park skulle kunna ge staden 212 miljoner. Men även om husen inte byggs så måste parken rustas upp vilket skulle kunna innebära en förlustaffär för staden.

– Ja, upprustningen måste självklart göras, även om jag absolut tror att det går att genomföra bostäderna. Vi måste få ordning på platsen som är central och viktig. Vi är angelägna om att det blir iordningställt, säger Jan Valeskog.

Klättervägg och gym i parken

Den nya Fatbursparken kommer att få klättervägg, pulkabacke och utegym med mera och räknas vara klar tidigast 2021. Husen i JH Romans park kan som tidigast börja byggas 2020.