Vy från Brunnsviken, med ny flygelbyggnad i grönt till vänster i bild. Foto: Wingårdhs

Stallmästaregården kan byggas ut

Anrika Stallmästaregården kan byggas ut, med fler hotellrum och konferens. Detta trots strikta regler för ny byggnation i Nationalstadsparken.

  • Publicerad 14:05, 9 apr 2021

Stallmästaregården är Stockholmsområdets äldsta värdshus i sitt slag, här har verksamhet bedrivits sedan 1600-talet.

Gården klassas som ett byggnadsminne.

De senaste tio åren har staden fnulat på hur platsen kan utvecklas och byggas ut. 2015 fanns ett förslag på ny byggnation, vilken kvickt upphävdes av mark- och miljödomstolen eftersom miljökonsekvensbeskrivning saknades.

Inspireras av Koppartälten

Ett omtag gjordes, och nu är idén en ny flygelbyggnad med konferensanläggning och cirka tio hotellrum. Arkitektbyrån Wingårdhs ligger bakom den av Koppartälten inspirerade byggnaden med tältliknande tak och gröna fasader.

Färgerna ska göra att husen smälter in bland träd och grönska på platsen.

Samtidigt flyttas en av anläggningens byggnader, Röda stugan, ned mot vattnet.

Glasskiosken kan rivas

För att realisera planerna måste två skyddsvärda träd tas ned och två byggnader, en personalbyggnad och en glasskiosk från 50- respektive 80-talet, rivas.

Men området är känsligt. Inom Nationalstadsparken, som räknas som riksintresse, får ny bebyggelse endast ske i "mycket begränsad omfattning"på grund av höga kultur- och miljövärden.

"Fel väg att gå"

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg är kritisk – både till mer bebyggelse och till att träd tas ned.

– Vi tycker att alla insatser som görs i Nationalstadsparken ska syfta till att förbättra för rekreation och naturmiljöerna. Att ytterligare privatisera och inskränka strandskyddet menar vi är fel väg att gå, säger ordföranden Linda Bell.

Hon påpekar att Solna stad nu parallellt har två planer för bebyggelse i Nationalstadsparken, utöver Stallmästaregården ett stort kontorshus.

– Det är ganska anmärkningsvärt när vi ser hur otroligt stort behovet är av att nyttja grönområdena. Det tror vi kommer fortsätta även efter pandemin, säger Linda Bell.

Staden å sin sida menar att förslaget tillgängliggör området än mer, och att de positiva konsekvenserna trumfar de negativa. De träd som fälls kommer att ersättas med nyplanterade.

Tyck till

Planerna för Stallmästaregården visas på solna.se och i stadshuset. Förslaget är på granskning till och med 16 april.

Därefter bearbetas synpunkter innan detaljplanen kan antas i fullmäktige, via byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Källa: Solna stad

Visa merVisa mindre