Stallgatans nya cykelbana på plats

Den struliga korsningen vid Stallgatan har retat gallfeber på cyklister och bilister ett bra tag. Nu är en ny, bredare cykelbana på plats.

  • Publicerad 16:05, 9 jul 2018

Bygget har pågått sedan maj 2017 och nu är det sista etappen på Stallgatan intill Grand Hôtel klar. Gång- och cykelvägen har blivit bredare och korsningarna vid Kungsträdgårdsgatan/Strömgatan och Stallgatan/Södra Blasieholmskajen ska nu fungera bättre.

”Med ombyggnaden vill vi minska konflikter mellan trafikanter och höja säkerheten på den högt belastade sträckan. Vi har separerat trafikslagen tydligare, breddat ytor för gångare och cyklister och förändrat korsningarna”, skriver trafikkontoret i ett pressmeddelande.

Foto: Stockholms stad.

Cykelvägen på Stallgatan ska fungera som ett komplement till den hårt belastade Arsenalgatan, skriver trafikkontoret. Men även där väntar en del ombyggnationer, i samband med det nya stråket från Gustav Adolfs torg till Nybroplan. Arbetena på Arsenalgatan påbörjas senare i höst.

Fakta

Cykelsatsningar i Vasastan under 2017-2020

På Strömbron ska man bredda gång- och cykelbanan på bron. Ett bilfält i nordlig riktning försvinner på bron och även på Stallgatan. Längs med Odengatan planeras enklare åtgärder för att förbättra cykeltrafiken.

Längs med Vasagatan planerar man att bredare cykelbanor med fler träd. Man breddar också Östra Järnvägsgatan, anlägger nya cykelbanor kring Norra Bantorget samt på Upplandsgatan. Byggandet förväntas pågå mellan 2018 och 2019.

Längs Torsgatan planeras det enkelriktade cykelbanor med upphöjda överfarter vid korsningar mellan Norra Bantorget och Sankt Eriksplan. Kommer att utföras i etapper med start vintern 2017/2018. Kring Gustav Adolfs torg blir det dels bredare och nya cykelbanor samt en tydligare separering mellan gående och cyklister. Genomförandebeslut planeras fattas under våren.

Utredning om vilka cykelåtgärder som kan göras på Sveavägen kan bli aktuellt under 2018. Trafikkontoret har utrett möjligheterna till en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken, avrapportering ska ske våren 2017.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre