Planen är att bygga en cirka 12 meter bred soltrappa från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen. Illustration: Vasakronan/Marge. Foto: Johan Fowelin

Stadsmuseet vill stoppa nya Sergels torg

Bankkvarteret vid Sergels torg och Malmskillnadsgatan ska göras om, som vi skrivit tidigare. Stadsmuseet som nu granskat planerna är långt ifrån lika positiva som fastighetsägaren Vasakronan.

  • Publicerad 06:15, 30 nov 2015

Förslaget innebär en "risk för påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården" skriver Stadsmuseet som särskilt ogillar byggnadernas nya höjd och volym.

I planen ersätts banklokalerna med nya kontor, butiker, eventuellt hotell och ett trettiotal bostäder som ska få "en framträdande plats" i huset. 

Byggnaderna föreslås bli två till tre våningar högre och en byggnad från 1960-talet rivs. Den ersätts i planen med en 12 meter bred soltrappa upp till Malmskillnadsgatan och en lägre hörnbyggnad kafé och utställningslokaler.

Stadsmuseet menar att stadens medvetet gestaltade siluett "under åren påverkas allt mer av att bebyggelsen i city successivt höjs och skapar en skärm som skymmer viktiga landmärken som kyrktornen och Hötorgsskraporna sett från håll".

Man menar även att de föreslagna förändringarna av byggnadernas fasader innebär ett formspråk som "inte relaterar till sitt sammanhang och kontext". De "respekterar inte det modernistiska arv platsen bär på i dag" skriver Stadsmuseet.

Huset mot Sveavägen hade ursprungligen en terrass som erbjöd allmänheten att uppleva platsen från flera olika nivåer. Den har byggts bort under 90-talet och Stadsmuseet ser gärna att det återställs så att publika verksamheter och butiker kan hålla till där.

"En sådan omdaning och återställning skulle ge platsen de kvaliteter som de föreslagna ändringarna syftar till utan att förvanska platsen eller medföra rivning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad" står det i remissutlåtandet.

LÄS ÄVEN

Alternativt förslag för City har skyskrapa av "kexchoklad"

Tyck till om nya planerna för city

Sensationella planerna för city: 30 nya bostäder vid Sergels torg