Folkets hus i Hässelby villastad. Foto: Pekka Pääkkö

Stadsmuseet rasar mot radhus vid Folkets hus

Parkens kulturhistoriska värden påverkas negativt och förslaget är förvanskande mot helhetsmiljön. Det tycker Stockholms stadsmuseum. Men stadsbyggnadskontoret vill ändå gå vidare med planerna på radhus vid Hässelbys Folkets hus.

  • Publicerad 15:40, 22 feb 2017

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att Folkets hus i Hässelby villastad har stora renoveringsbehov och att det är därför som styrelsen vill bygga nio radhus på tomten. Syftet är att finansiera renoveringen och säkerställa Folkets hus framtid.

Under planförslagets samråd förra våren fick stadsbyggnadskontoret in 20 yttranden. De flesta remissinstanser var positiva till förslaget – men en instans var väldigt kritisk.

Stadsmuseet avstyrker planförslaget och menar att radhusen marginaliserar Folkets hus och att parkens kulturhistoriska värden påverkas negativt. Enligt Stadsmuseet är placeringen av radhusen framför Folkets hus olämplig eftersom parken riskerar att upplevas som ett privat område.

Men stadsbyggnadskontorets bedömning är, trots kritiken, att det allmänna intresset av nya bostäder väger tyngre än synpunkterna.

Nu är det upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden att i morgon, torsdag, besluta huruvida nämnden ska anta planen eller inte.