Det byggs som aldrig förr i Stockholm – men för resursstarka. Foto: Stefan Källstigen

Stadsmissionen kräver nya grepp mot hemlöshet

Det är inte längre missbruk och psykisk ohälsa som är huvudorsaker till hemlöshet. Brist på billiga bostäder och låga inkomster seglar nu upp som allt viktigare faktorer. Det konstaterar Stadsmissionen sin rapport ”Hemlös 2017” . Nu kräver de en nationell strategi mot hemlösheten som ökar.

  • Publicerad 10:55, 28 nov 2017

Allt fler barn i Stockholm är utan ett fast hem. I Stockholms stad saknade 718 barn stadigvarande boende i början av året. Siffran har stigit sedan 2015, då 635 barn saknade en stadigvarande bostad.

Det skriver Stadsmissionen i sin rapport Hemlös 2017 som presenteras på tisdagen.

Enligt rapporten visar hemlösheten ett nytt ansikte. Det är inte längre beroendeproblematik eller psykisk ohälsa som är de främsta orsakerna till hemlöshet. Snarare har mycket hemlöshet en strikt ekonomisk ordsak: Brist på billiga bostäder och låga inkomster.

Förvisso byggs det mer i Stockholm en någonsin. Men bara för resursstarka.

Marika Markovits, direktor på Stadsmissionen.

– Var finns de billiga bostäderna? Det är hög tid att se över nya boendelösningar för en mer kreativ bostadsmarknad. Att bostad är en mänsklig och medborglig rättighet – är något som i praktiken just nu ser ut att vara omöjligt att leva upp till med bostadspolitikens nuvarande inriktning, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande.

Nu kräver Stadsmissionen nya grepp för att få bukt med hemlösheten. Staten och fastighetsbranschen måste samverka för att förmå kommunerna att göra rätt insatser.

I rapporten skriver Stadsmissionen att Sveriges kommuner inte tagit frågan på allvar  Det finns kommuner som har riktlinjer för bostadsförsörjning. Men Stadsmissionen anser att deras avsiktsförklaringar, som analyserats i rapporten,  ofta är så luddigt skrivna att de inte går att utvärdera.

Kommunerna måste ta ansvar

Stadsmissionen föreslår nu en nationell hemlöshetsstrategi för att sätt press på kommunerna.

– Genom att formulera och anta en nationell hemlöshetsstrategi, kräva statlig utvärdering av kommunala åtgärder, förstärka bostadsbidraget och att ställa krav på att fastighetsbranschen i sitt sociala hållbarhetsarbete även inkluderar åtgärder mot hemlöshet – först då tar Sverige hemlöshetsfrågan på allvar, säger Marika Markovits.

Vill se bidrag till fler

Stadsmissionen vill också se åtgärder mot hemlöshet från fastighetsbranschen genom ett mål om antal bostäder till ekonomiskt svaga hushåll. Slutligen vill man se ett utökat bostadsbidrag till samtliga samhällsgrupper med låga inkomster och som inte själva kan ordna eget boende.

I dag kan bara barnfamiljer och personer mellan 18 och 28 år få bostadsbidrag.